Mei 2016

 • Concept-bidboek Urban Heerlen

  27 mei 2016

  Heerlen gaat de komende tijd hard aan de slag om te werken aan een onderscheidende en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad met een duidelijk en geheel eigen urban profiel dat een toevoeging is aan de stedelijke kwaliteiten in Limburg en de Euregio. In nauwe samenwerking met de Provincie Limburg en IBA Parkstad heeft de gemeente Heerlen een concept-bidboek gemaakt. In dit bidboek staan doelstellingen en ambities die de gemeente Heerlen voor haar centrum wil gaan realiseren. Samen met de Provincie, IBA Parkstad en andere partners in de stad, wil de gemeente de schouders onder deze plannen zetten: Op weg naar een krachtige binnenstad en een hoogstedelijk centrum voor Parkstad.
  Het concept-bidboek is aangeboden aan de gemeenteraad van Heerlen. Die krijgt de gelegenheid om een zienswijze te geven. Daarna wordt het formeel aangeboden aan de Provincie Limburg om hierover met elkaar in gesprek te gaan over de gereserveerde stedelijke ontwikkelingsgelden.

 • Provincie Limburg investeert flink in ontwikkeling zorgtechniek

  20 mei 2016

  De Provincie Limburg wil ruim € 3,5 miljoen stoppen in het eerste deel van het project LIME van Zuyd Hogeschool in partnerschap met de Universiteit Maastricht. LIME is de afkorting van Limburg Meet. LIME zorgt voor doorontwikkeling en betere toepassing van allerlei soorten nieuwe meetapparaatjes en verbindt alle betrokken partijen op dat gebied met elkaar. Patiënten kunnen dankzij slimme meetapparaten met nieuwe technische sensoren al heel veel zelf meten waardoor dure zorg voor ouderen en chronisch zieken kan verplaatsen van het ziekenhuis naar de huisarts of zelfs naar de mensen thuis. Hierdoor kan zorg betaalbaarder en toegankelijk worden gehouden.

 • De heer J.G.M.T. Ubachs waarnemend burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem

  08 augustus 2016

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer J.G.M.T. Ubachs met ingang van 24 mei 2016 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem. De heer Ubachs was onder meer burgemeester van de gemeente Laarbeek en wethouder van Schinnen en Onderbanken.

 • Provinciale erepenning voor Jan Cober, dirigent van de Koninklijke harmonie Sainte Cécile uit Eijsden

  17 mei 2016

  Gouverneur, drs. Theo Bovens reikte de Provinciale Erepenning aan Jan Cober uit tijdens het Pinksterconcert van de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile op 15 mei 2016 in het Theater aan het Vrijthof te Maastricht.

 • Bijdrage Provincie voor belevingscentrum Gulpener

  17 mei 2016

  Gulpener Bierbrouwerij krijgt van de Provincie Limburg een subsidie van € 90.000,- voor de bouw van een ontvangst- en belevingscentrum, dat in totaal bijna een miljoen euro kost. Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten.

 • Campagne ‘Veilig reageren op voorrangsvoertuigen’ van start in Limburg

  11 mei 2016

  “Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?” Die vraag staat centraal in de campagne over voorrangsvoertuigen die op dinsdag 10 mei van start is gegaan. Gouverneur Bovens gaf in Venlo het startsignaal. De campagne geeft informatie over hoe weggebruikers veilig kunnen reageren als er een voertuig nadert met zwaailicht en sirene.

 • Ontwerp-Omgevingsverordening Limburg 2014 ligt ter inzage

  03 mei 2016

  Van 4 tot en met 31 mei 2016 ligt de Ontwerp-Omgevingsverordening Limburg ter inzage. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Na verwerking van die inspraakreacties beslissen Provinciale Staten in hun vergadering van 30 september 2016 en gaan over tot het vaststelling. De Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt op onderdelen aangepast. Die aanpassingen worden geregeld via een Wijzigingsverordening van de Omgevingsverordening Limburg 2014.

 • Kunstroute Land-Art en Buitengoed Geul & Maas van start

  03 mei 2016

  In samenwerking met de stichting International Land-Art Maastricht organiseert Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone) een kunstroute. Zo'n 27 kunstwerken zullen vanaf 14 mei een fietsroute markeren die de landgoederen en mooie plekjes in de natuur met elkaar verbindt. Op een speelse manier leiden de kunstwerken de fietsers door afwisselende landschappen, en langs de bijzondere gebouwen die er in het Buitengoed te zien zijn.

 • Waterschappen en Provincie werken samen aan water en klimaat Limburg

  13 mei 2016

  De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en de Provincie Limburg hebben vandaag een samenwerkingscontract gesloten over financiering van projecten voor meer waterveiligheid, een betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling in Limburg. Deze projecten dragen de komende jaren intensief bij aan het klimaatproof maken van Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken