November 2016

 • Opening expositie 25 jaar Verdrag van Maastricht in Gouvernement

  01 december 2016

  Vrijdag 2 december 2016 opent gouverneur Theo Bovens samen met burgemeester Annemarie Penn-te Strake in de centrale hal in het Gouvernement de expositie Vastgelegd & Getekend. Drie cartoonexposities ter gelegenheid van 25 jaar Verdrag van Maastricht.

 • Ruim € 10 miljoen voor Sittardse Altstadt

  02 december 2016

  Het historisch stadscentrum van Sittard, ook aangeduid als ‘Altstadt’, wordt nog aantrekkelijker gemaakt om er te wonen, werken en te winkelen. Om dat financieel te realiseren stelt de Provincie Limburg de gemeente Sittard-Geleen een bijdrage in het vooruitzicht van ruim € 10 miljoen.

 • Provinciaal inpassingsplan voor spoor en car handling terminal bij VDL Nedcar

  05 december 2016

  Gedeputeerde Staten kiezen voor een Provinciaal Inpassingsplan ( PIP) om de spoorontsluiting met een openbare car handling terminal bij VDL Nedcar mogelijk te maken.

 • Ministers tekenen Verdrag voor grenscorrectie Visé - Eijsden-Margraten - Maastricht

  28 november 2016

  Tijdens het staatsbezoek van het Belgisch Koningspaar aan Nederland ondertekenden de ministers van Buitenlandse Zaken van België en Nederland in Amsterdam het Verdrag voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet (Visé).

 • Nominaties Provinciale Sportprijs Limburg 2016 bekend

  Ook in 2016 worden de beste sporters van het jaar weer door de Provincie Limburg onderscheiden met de Go for Gold Sportprijs Limburg. Op zondag 27 november maakte de vakjury per categorie de drie genomineerden bekend. Het publiek kan stemmen via de website sportprijslimburg.nl.

 • Miljoen euro voor duurzame projecten jonge boeren

  Er ligt ruim één miljoen euro subsidie klaar voor jonge Limburgse boeren die hun bedrijf verduurzamen. Projecten die bijdragen aan onder andere een beter milieu of landschap, lager energieverbruik, dierenwelzijn en biodiversiteit kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal € 20.000.

 • Programmeren kun je leren, nu ook in Zuid-Limburg!

  De Provincie Limburg ondersteunt het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ met een subsidie van € 412.000. Zeven schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs doen mee, zodat voor minimaal 100 scholen, 760 leerkrachten en maar liefst 14.500 leerlingen het vak programmeren onderdeel wordt van het lespakket. De scholen in Zuid-Limburg werken hiervoor samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit samenwerkingsproject sluit naadloos aan met het Techniekplan Limburg en de wens om onderwijs en arbeidsmarkt beter te laten aansluiten. Het uiteindelijk doel is voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de Limburgse kenniseconomie.

 • Grensoverschrijdend fiets- en wandelpad Albertknoop krijgt vorm

  18 november 2016

  In het grensgebied tussen Lanaken en Maastricht wordt de komende jaren een grensoverschrijdend fiets- en wandelpad van 2,3 kilometer gerealiseerd. Beide provincies Limburg, de gemeenten Maastricht en Lanaken tekenden hiervoor op vrijdag 18 november een samenwerkingsovereenkomst waarin de kosten voor de voorbereidingswerkzaamheden van dit fiets- en wandelpad worden vastgelegd.

 • Terugblik op 1e college Buitenring De Nieuwe Natuur

  Het eerste college Buitenring dat plaatsvond op woensdag 16 november 2016 ging over de Nieuwe Natuur in het Project Buitenring. Ruim 200 belangstellenden uit de regio bezochten deze bijeenkomst in het National Geographic Theater van het Museum Limburg in Kerkrade.

 • Ien Dales Integriteitsaward 2016 naar provinciale Werkgroep Integriteit Limburg

  17 november 2016

  Namens minister Plasterk heeft Olav Welling, BZK-directeur Ambtenaar & Organisatie, de Ien Dales Integriteitsaward 2016 overhandigd aan Rick Duiveman, voorzitter van de provinciale Werkgroep Integriteit Limburg. De award is voor de hele Werkgroep die in 2012 is ingesteld door drs. Theo Bovens, de Limburgse Commissaris van de Koning.

 • Social return als duurzame oplossing dreigend tekort bouwpersoneel

  Diverse partijen in Midden-Limburg spannen zich in om het grote tekort van bouwpersoneel de komende jaren op een duurzame wijze op te vangen. Om dit kracht bij te zetten tekenden de bestuurders van de partijen, bestaande uit de zeven Midden-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, woningcorporatie Wonen Limburg, Bouwend Nederland en opleider Bouwmensen Limburg, op woensdag 16 november een convenant met betrekking tot social return.

 • Realisatie-overeenkomst N280 Roermond ondertekend

  16 november 2016

  De gemeente Roermond en de Provincie Limburg hebben tijdens een informatiebijeenkomst over de N280 een realisatie-overeenkomst getekend voor de reconstructie van het westelijke deel van de N280 gelegen in Roermond. De belangrijkste Oost-Westverbinding van Midden-Limburg wordt verbeterd. Tevens draagt de weg eraan bij dat de leefbaarheid rondom de N280 in Roermond verbetert. Met de ondertekening van deze overeenkomst maken gemeente en Provincie zich op voor de realisatie van het project.

 • De heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck waarnemend voorzitter Waterschap Limburg

  15 november 2016

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck met ingang van 1 januari 2017 aangesteld tot waarnemend voorzitter van het nieuw Waterschap Limburg. De heer Van der Broeck is thans lid van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • Miranda van Kralingen Limburger van Verdienste

  12 november 2016

  Miranda van Kralingen, artistiek leider van Opera Zuid ontving 12 november 2016 de provinciale onderscheiding Limburger van Verdienste uit handen van plv. Commissaris van de Koning, de heer Ger Koopmans.

 • Comité van Toezicht OPZuid positief over nieuwe calls

  11 november 2016

  De Provincie Limburg neemt als partner deel aan het Europees Stimuleringsprogramma voor Zuid Nederland (OPZuid 2014-2020).

 • Nederlands-Vlaams toponderzoek voor nierziekten en osteoartritis

  15 november 2016

  Op 7 november ondertekenden de premiers Mark Rutte en Geert Bourgeois in Gent een Nederlands-Vlaams strategisch verdrag waarin nauwe samenwerking op het gebied van regeneratieve geneeskunde wordt afgesproken. Dit betekent dat het Belgische toponderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de universiteit van Leuven de krachten bundelt met het Nederlandse RegMed XB instituut waarin de universiteiten van Leiden, Utrecht, Eindhoven en Maastricht participeren.

 • Weekendafsluiting N276 Hasseltsebaan - Dr. Nolenslaan in Sittard-Geleen

  09 november 2016

  In het weekend van 11, 12 en 13 november 2016 is de kruising N276 Hasseltebaan – Dr. Nolenslaan afgesloten voor alle verkeer. In dit weekend worden de Dr. Nolenslaan en de N276 Hasseltsebaan aangesloten op de nieuwe ongelijkvloerse kruising N276 Hasseltsebaan – Dr. Nolenslaan. Om deze werkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren is een volledige afsluiting van de N276 en Dr. Nolenslaan onvermijdelijk.

 • Spoorverbinding tussen Mol, Neerpelt en Weert geëlektrificeerd

  08 november 2016

  De Provincie Limburg en de gemeente Weert zijn blij met de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederlandse en Vlaamse bewindslieden op de Vlaams-Nederlandse Top die gisteren in Gent plaatsvond. Op de Top werd onder andere gesproken over de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Antwerpen en Weert. Voor de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer per spoor is de elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol, Neerpelt en Weert een Vlaamse spoorprioriteit in het kader van de opmaak van het nieuw meerjareninvesteringsplan 2016-2020. Nederland zal een beroep op Europese fondsen om de spoorlijn op zijn grondgebied te elektrificeren ondersteunen.

 • Het laatste nieuws over de verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide?

  08 november 2016

  Meld u zich dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief

  Over de voorgenomen wegverbreding van de A2 het Vonderen – Kerensheide is een digitale nieuwsbrief ontwikkeld. Wij maken u graag attent op deze nieuwsbrief en de mogelijkheid om u daarvoor aan te melden.

 • Hennis bezoekt Kerkrade en Brightlands Smart Services Campus Heerlen

  Minister Hennis van defensie bracht maandagochtend 7 november een bezoek aan de gemeente Kerkrade en de Brightlands Smart Services Campus Heerlen. Dat gebeurde op uitnodiging van gouverneur Theo Bovens en burgemeester Jos Som van Kerkrade.

 • Provinciale erepenning voor Wim van der Leegte, eigenaar en voormalig president-directeur van de VDL groep

  Gouverneur drs. Theo Bovens heeft op woensdag 2 november 2016 de Provinciale Erepenning uitgereikt aan Wim van der Leegte bij gelegenheid van zijn afscheid als President-Directeur van de VDL Groep. De uitreiking vond plaats tijdens de presentatie van de eerste MINI Countryman die bij VDL Nedcar in productie wordt genomen.

 • Belgische geuroverlast in Eijsden aangepakt

  In goed overleg met de Provincie Limburg en de gemeente Eijsden-Margraten heeft het Belgische bedrijf Lixhe Compost, vlak over de grens bij Eijsden, maatregelen genomen om de stankoverlast aan weerskanten van de grens te beperken.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken