Oktober 2016

 • ‘Lamp zit niet voor niks op je fiets’

  31 oktober 2016

  Middelbare scholieren in Limburg bedenken de komende weken een nieuwe campagne om fietsverlichting te promoten. Goede fietsverlichting zorgt er voor dat het risico om in het donker te worden aangereden flink afneemt. De winnende inzending wordt gebruikt voor de fietsverlichtingscampagne in de hele provincie Limburg. Maar ook de campagne die op maandag, 31 oktober start onder de slogan ‘Je lamp zit er niet voor niks’ is bedacht door Limburgse scholieren.

 • Tenderregeling Monumenten populair

  27 oktober 2016

  De afgelopen voorjaar door de Provincie Limburg uitgeschreven tenderregeling Monumenten is populair. Er kwamen in de eerste ‘ronde’ ruim 80 subsidieaanvragen binnen voor de restauratie van kastelen, kloosters, molens en industrieel erfgoed. Hiervan worden er in de eerste tranche vijftien goedgekeurd met een totale subsidie van €4,7 miljoen en een investeringswaarde van ongeveer €16 miljoen.

 • Grondverkoop Limburg in 2015 stabiel

  26 oktober 2016

  In Limburg werden vorig jaar 33 bedrijfskavels verkocht met een totale oppervlakte van 68 hectare. Die verkoop leidde tot een investering van € 100 miljoen en 1400 nieuwe arbeidsplaatsen. Daarmee is de Limburgse grondverkoop in 2015 stabiel geworden na een geringere verkoop in 2012 (52 ha), 2013 (74 ha) en een piek in 2014 (107 ha). Ook in de kantorenmarkt lijkt een stabilisatie in zicht met een lichte daling van de leegstand.

 • Limburg presenteert actieprogramma Asbest en Energie

  10 november 2016

  Met het nieuwe Actieprogramma ‘Met Energie naar Limburg zonder Asbest’ zet Limburg volop in op het verwijderen van asbesthoudende daken, verduurzaming en opwekking van groene energie. Rijksbeleid schrijft voor dat in 2024 alle aan de buitenlucht blootgestelde asbestdaken verboden zijn. Limburg neemt deze deadline serieus en gaat aan de slag. Asbestsanering staat niet op zich: in Limburg komt er waar mogelijk energie voor in de plaats. De provincie kiest over de volle breedte voor een versnellingsaanpak.

 • Aanpassing Buitenring bij Kranenpool Brunssum definitief akkoord

  26 oktober 2016

  De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak waarin beroep werd ingesteld tegen het besluit van Provinciale Staten om de Buitenring Parkstad Limburg in Brunssum verhoogd aan te leggen ter hoogte van de mijnsteenberg Hendrik. Tegen dit plan, de zogenaamde Optimalisatie Kranenpool, waren door drie partijen beroepen ingediend. Die waren met name gericht op geluidbelasting, uitzichtvermindering en waardedaling van de eigendommen van de betrokkenen. De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard.

 • Financiering protonentherapiecentrum rond

  19 januari 2017

  De financiering (€ 40,5 miljoen) van het ZuidOost Nederland Protonentherapie Centrum (ZON-PTC) bij Maastro clinic in Maastricht is rond. De bouw van het centrum start binnenkort.

 • Stedelijke ontwikkeling Venlo in hogere versnelling

  26 oktober 2016

  De stad Venlo, als één van de vier steden die vanwege hun ligging en relatie met de campussen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen, kan na realisatie van voorop vastgestelde doelen op een bedrag van bijna 13 miljoen euro rekenen. Op dinsdag 18 oktober ondertekenden gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Jos Teeuwen daartoe een convenant waarin de te realiseren ambities van Venlo zijn vastgelegd.
  De Provincie Limburg vindt het belangrijk om samen met gemeenten en marktpartijen te investeren in sterke Limburgse steden.

 • Bibliotheekvernieuwing focust op laaggeletterdheid

  26 oktober 2016

  Gedeputeerde Hans Teunissen heeft op de conferentie Samen voor Taal de nieuwe Nadere subsidieregels Bibliotheek en Maatschappij gepresenteerd. Hiermee worden bibliotheken uitgedaagd om op een innovatieve manier laaggeletterdheid te voorkomen en tegen te gaan. De regeling is bedoeld voor Limburgse bibliotheken en gemeenten en 850.000 euro is beschikbaar.

 • Toppolitici, ondernemers en wetenschappers kleuren EU-Top in Maastricht

  26 oktober 2016

  25 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, nodigt de Limburgse hoofdstad Europa uit om terug te keren naar de geboorteplek van de Europese Unie en de Euro. Tijdens de conferentie EU & ME op 9 december in het MECC blikken politici, ondernemers en wetenschappers terug op de verwachtingen van toen en bespreken ze de vraagstukken van vandaag: politieke issues, de financiële en economische situatie én, niet in de laatste plaats, het geloof van de burger in Europa.

 • Limburgse aanpak asbest zet aan tot innovatie

  13 oktober 2016

  Op de Contamination Expo in London heeft het Limburgs bedrijf MiniContainment de ‘Asbestos Innovation Award – Runner Up’ titel in de wacht gesleept. MiniContainment ontwikkelt en produceert innovatieve instrumenten voor asbestsaneerders, waardoor zij niet meer de bekende witte pakken en maskers hoeven te dragen. Het gaat om een soort asbest-couveuse.

 • Horen, zien en graven in Limburg tijdens de Nationale Archeologiedagen

  12 oktober 2016

  Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 14,15 en 16 oktober krijgt het publiek de kans om mee te kijken met wat er allemaal in de Nederlandse bodem verstopt zit en zat. Deuren die normaal gesloten blijven gaan open en op verschillende plaatsen mag het publiek ook zelf z'n handen vuilmaken. Met een gevarieerd programma voor jong en oud laten kan het verleden worden ontdekt. Kijk naar wat er allemaal onder onze voeten verborgen ligt en beleef de fascinerende wereld van de Archeologie.

 • Rijk en provincies starten verkenning A67 voor betere bereikbaarheid Zuid-Nederland

  12 oktober 2016

  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de gedeputeerden Van der Maat (Noord-Brabant) en Van der Broeck (Limburg) hebben het startsein gegeven voor de verkenning naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren. Bij het onderzoek wordt met name gekeken naar de bijdragen die nieuwe innovatieve technieken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement kunnen leveren aan een vlottere afwikkeling van de personenauto’s en vrachtwagens op de weg.

 • GrensparkLimburg genomineerd voor titel Mooiste natuurgebied van Nederland

  11 oktober 2016

  Op 10 oktober maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat GrensparkLimburg genomineerd is voor de titel Mooiste natuurgebied van Nederland. Een vakjury onder leiding van Mr. Pieter van Vollenhoven koos de mooiste natuurgebieden uit alle inzendingen. Het Nederlandse publiek kiest uiteindelijk het allermooiste natuurgebied. Liefhebbers van de Limburgse natuur kunnen stemmen via www.mooistenatuurgebied.nl/grensparklimburg. De winnaar wint een bedrag van € 300.000,- dat moet worden ingezet om het natuurgebied toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor het publiek. De uitslag van de verkiezing wordt op 31 oktober bekend gemaakt in het Tv-programma ‘De Wereld Draait Door’.

 • Financieel toezicht op afstand voor drie gemeenten in Westelijke Mijnstreek

  11 oktober 2016

  De Provincie Limburg heeft in 2016 de financiële toestand van drie gemeenten in de Westelijke Mijnstreek (Beek, Sittard-Geleen en Stein) met een verdiepingsonderzoek in kaart gebracht. Dat gebeurt bij elke Limburgse gemeente eens in de vier jaar. Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie Limburg als toezichthouder dat zij hun financiële huishouding dusdanig op orde hebben dat alle drie gemeenten tot en met 2019 de meest lichte vorm van toezicht, het repressieve toezicht krijgen.

 • Krachtige impuls voor de cultuur in Limburg

  11 oktober 2016

  De Provincie Limburg investeert in een sterk en vernieuwend cultureel Limburg. Hiervoor heeft het College van Gedeputeerde Staten vandaag besloten 13 Limburgse culturele instellingen als subinfrastructuur te ondersteunen en aan Provinciale Staten een voorstel gedaan voor 21 Limburgse cultuurplaninstellingen. Net als bij de landelijke aanvragen is meer aangevraagd dan beschikbaar, ruim 22,5 miljoen euro tegenover een toch riant provinciaal cultuurbudget van circa 12 miljoen euro. Daarom heeft het College van Gedeputeerde Staten bij de verdeling vooral gekeken naar de te verwachten prestaties in de komende jaren. Met behoud van het goede en oog voor vernieuwing wil het provinciebestuur dat cultuur bijdraagt aan het leefklimaat, de aantrekkelijkheid van Limburg en daarmee ook aan het vestigingsklimaat van onze provincie.

 • Stedelijke ontwikkeling Heerlen krijgt impuls

  11 oktober 2016

  De Provincie Limburg vindt het belangrijk om samen met gemeenten en marktpartijen te investeren in sterke Limburgse steden. De stad Heerlen, als één van de vier steden die vanwege hun ligging en relatie met de campussen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen, kan na realisatie van voorop vastgestelde doelen op een bedrag van 11 miljoen euro rekenen. Op dinsdag 11 oktober ondertekenden gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Barry Braeken daartoe als eerste een convenant waarin de te realiseren ambities van Heerlen zijn vastgelegd.

 • DriveXperience in Limburg

  10 oktober 2016

  Afgelopen zaterdag heeft in Sittard een DriveXperience plaatsgevonden. Jonge autorijders van 18 t/m 24 jaar uit Limburg die pas (3mnd >2 jaar) hun rijbewijs hebben, kunnen in oktober gratis hieraan meedoen. DriveXperience is een praktische, leerzame en ook leuke praktijkdag voor jonge autorijders die al zelfstandig rijervaring hebben opgedaan.

 • Limburg maakt werk van winkelleegstand

  10 oktober 2016

  Samen met de andere elf provincies tekent gedeputeerde Hans Teunissen namens Limburg vandaag in Den Haag een ‘RetailDeal’ met minister Henk Kamp (Economische Zaken). Daarin staat onder andere hoe het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden gebracht kan worden. En dat de provincie en gemeenten actief aan de slag gaan met verschillende pilots op het gebied van winkelleegstand.

 • Hernieuwde steun vfonds voor Liberation Route

  03 oktober 2016

  De Stichting Liberation Route Europe (SLRE) kan ook de komende jaren rekenen op de steun van het vfonds - het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Een hernieuwde meerjarige overeenkomst tussen beide partijen is donderdag formeel bekrachtigd in Ossendrecht. Tijdens het eerste Nederlandse partnerevent van de SLRE vond ook de lancering plaats van de Liberation Route op de internationale website Holland.com, een initiatief van NBTC Holland Marketing.

 • Schoolbattle Fietsmodus van start

  03 oktober 2016

  Op maandag 3 oktober heeft gedeputeerde Geurts op Het Kwadrant in Weert de aftrap van de Schoolbattle van de Fietsmodus-app verricht. In deze schoolbattle strijden middelbare scholieren door ‘smartphonevrij’ te fietsen in de Fietsmodus-app, naast individuele prijzen, voor een XXL 538 schoolfeest. Jaarlijks gebeuren er veel ongevallen met jonge fietsers door mobiel telefoongebruik in het verkeer.

 • Insectenhotels voor Volkstuinen In den Lemmender Brunssum

  30 september 2016

  Tijdens de goed bezochte Open dag van Stichting Volkstuinen In den Lemmender op zondag 2 oktober, heeft gedeputeerde Eric Geurts een nieuwe fruitboomgaard geopend. Ter gelegenheid daarvan schonk hij de stichting zes insectenhotels. De fruitboomgaard maakt samen met een gemeenschappelijke moestuin voor de buurt deel uit van de uitbreiding van het volkstuinencomplex. De uitbreiding kwam tot stand in samenwerking met het project Buitenring Parkstad Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken