September 2016

 • Europe Calling tekenboek

  29 september 2016

  Sinds donderdag 29 september bestaat de mogelijkheid om het Europe Calling! tekenboek te signeren. Gouverneur van Limburg Theo Bovens en burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake hebben als eerste het boek getekend. “Uit respect willen we diegene die participeren in de dialoog over Europa graag de gelegenheid geven dit boek te signeren”, zegt Gouverneur Bovens.

 • Zuid-Limburg één van de duurzaamste toeristische regio’s ter wereld

  29 september 2016

  De regio Zuid-Limburg is een duurzame toeristische trekpleister die mondiaal meetelt. Dat blijkt uit de notering in de Top 100 van ‘Green Destinations’ die Zuid-Limburg in Ljubljana – hoofdstad van Slovenië en European Green Capital 2016 – officieel kreeg. Directeur van de VVV Zuid-Limburg, Anya Niewierra, nam de felicitaties in Ljubljana mede namens gedeputeerden Eric Geurts (toerisme) en Daan Prevoo (duurzaamheid) in ontvangst. De prijs geeft de regio in de toekomst nieuwe communicatiekansen richting de toerist en recreant omdat Zuid-Limburg nu onderdeel gaat worden van een digitale duurzame kaart die op de website van de VVV gaat verschijnen.

 • Actie! voor negen Limburgse filmproducties

  27 september 2016

  De Provincie Limburg wil bijdragen aan een levendig filmklimaat in Limburg. Daarvoor stimuleert de provincie het produceren van films in Limburg met de nadere subsidieregels Film. Hiervoor zijn 34 aanvragen ingediend en beoordeeld door de Provinciale Adviescommissie Film. Gedeputeerde Staten hebben het advies overgenomen om negen filmprojecten te ondersteunen.

 • Burgerjaarverslag 2015

  26 september 2016

  In het burgerjaarverslag 2015 doet gouverneur Bovens verslag van de kwaliteit van de dienstverlening van de Provincie Limburg, over de kwaliteit van de procedures op het gebied van burgerparticipatie en over de afhandeling van bezwaarschriften, beroepen en klachten.

 • Bewonersavond spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

  23 september 2016

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Parkstad Limburg en de Provincie Limburg hebben onlangs budget beschikbaar gesteld voor het verdubbelen van het bestaande spoor tussen Heerlen en Landgraaf. Voor het gemakkelijker en sneller kunnen reizen tussen Aken, Heerlen, Maastricht en zelfs Luik, is dat goed nieuws voor grensoverschrijdend treinreizen. Om de omgeving hierover meer informatie te geven en mogelijke vragen te beantwoorden wordt een informatieavond georganiseerd in Landgraaf.

 • Snelfietsroute Maastricht-Sittard langs oostzijde A2 enige haalbare optie

  23 september 2016

  De Stuurgroep Maastricht Bereikbaar heeft op 22 september uitgesproken dat voor de te realiseren snelfietsroute tussen Maastricht en Sittard-Geleen (via Meerssen en Beek) de route ten oosten van de A2 de enige haalbare optie is. In de Stuurgroep zijn onder andere vertegenwoordigd: Provincie Limburg, gemeente Maastricht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vervoerders en werkgevers. De enige andere variant die aan de westzijde van de A2 zou lopen, is verworpen onder meer vanwege verkeerstechnische redenen.

 • Gong klinkt voor Brightlands

  21 september 2016

  Limburgs gouverneur Theo Bovens opende vandaag met de traditionele gongslag de beursdag van Euronext in Amsterdam.

 • Rode Beek meandert weer bovengronds

  21 september 2016

  De Rode Beek stroomt weer bovengronds. Door het zogenaamde ontkluizen, open leggen van deze beek en het herinrichten van het beekdal is een groene corridor ontstaan. Deze verbindt de natuurgebieden Teverenerheide, Brunssummerheide, Schutterspark en de Schinveldse bossen. Een nieuwe impuls voor natuur en recreatie in Brunssum-Oost. De Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Brunssum hebben bij dit project de handen ineengeslagen. Het openleggen van de beek en de inrichting van de groene verbindingszone, waarmee medio 2014 is gestart, vergde een totale investering van bijna 13 miljoen euro. Op woensdag 21 september is het project opgeleverd en werd de beek symbolisch ‘geopend’ om weer vrijelijk te stromen.

 • GrensparkLimburg doet mee aan natuurwedstrijd

  20 september 2016

  Onder de noemer GrensparkLimburg hebben de Nationale Parken De Maasduinen, de Meinweg en Nationaal Landschap Zuid-Limburg zich kandidaat gesteld voor de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland.

 • Limburg eerste Positieve Gezonde Provincie

  19 september 2016

  De Provincie Limburg gaat samenwerken met het Institute of Positive Health van Machteld Huber. Met het begrip positieve gezondheid wordt een verbinding gelegd tussen het sociale domein en het zorgdomein. Deze integrale meer holistische benadering geeft de patiënt meer ruimte en stelt de mens daadwerkelijk centraal. Door deze unieke samenwerking worden veranderingen in de dagdagelijkse praktijk gestimuleerd, bekrachtigd en verbonden. Positieve Gezondheid is een leidend begrip in de Sociale Agenda Limburg 2025 van gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool volgen de samenwerking met onderzoek.

 • ITSN vestigt zich in Innovatoren

  19 september 2016

  ITSN vestigt haar hoofdkantoor in de Innovatoren in Venlo. Zo’n 60 werknemers nemen hun intrek in het gebouw op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het nieuwe hoofdkantoor van ITSN wordt op 22 november feestelijk geopend door Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg en Ron Augustus, directeur van Microsoft Nederland.

 • Limburgse jongeren gamen voor hun gezondheid

  15 september 2016

  Kinderen en jongeren meer laten bewegen door middel van serious gaming. Vandaag is We BOOSTH Limburg door kinderarts Anita Vreugdenhil en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen gelanceerd op Gezonde School ’t Spoor te Maastricht. Initiatiefnemers zijn het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare (COACH), onderdeel van het Maastricht UMC+, en 457 Independent en Goal043. We BOOSTH Limburg wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg. Het Maastricht UMC+ gaat onderzoeken of het gebruik van BOOSTH daadwerkelijk leidt tot duurzame gedragsverandering. De komende twee jaar zijn verschillende basisscholen in Maastricht, Sittard-Geleen, Kerkrade en Venlo aan de beurt. Aan de lancering hebben JOGG Maastricht, Maastricht Sport en Mosa Lira hun medewerking verleend.

 • Drie nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

  15 september 2016

  Op 7 september keurde Interreg Vlaanderen-Nederland drie nieuwe projecten goed, waarvan twee met een stevige Limburgse inbreng. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 13 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 6.5 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ondertussen staat de teller op 28 goedkeuringen waarmee 68.9 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. Nog deze maand plant het programma een derde oproep. Het totaalbedrag aan provinciale cofinanciering voor de projecten PRosPERoS en SKiN-HUID is 627.185 euro.

 • Handen ineen voor snel internet buitengebied

  15 september 2016

  Twaalf partijen slaan de handen ineen om in de buitengebieden van zes Limburgse gemeenten snel internet aan te leggen.

 • Maak van integriteit geen moordkuil

  14 september 2016

  Opiniërend artikel van gouverneur Bovens naar aanleiding van de casus Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg.

 • Hou je aandacht op de weg

  12 september 2016

  Het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk voor jezelf en andere weggebruikers. Daarom start op maandag 12 september de campagne ‘Hou je aandacht op de weg’. Deze campagne laat zien dat appen, facebooken, tweeten etc. niet samen gaat met een veilige en verantwoorde verkeersdeelname. De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat samenwerkt met provincies, gemeenten, politie, diverse maatschappelijke organisaties, drie grote telecomproviders en andere bedrijven.

 • Predicaat 'Hofleverancier' voor 100-jarige slagerij Pinckaers te Eijsden

  06 september 2016

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” te verlenen aan Slagerij Pinckaers Eijsden V.O.F. bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze onderneming. Gouverneur Theo Bovens maakte vandaag bekend dat de slagerij dit Predicaat mag voeren.

 • Tenderregeling monumenten Limburg flink overtekend

  06 september 2016

  De in april van dit jaar opengestelde tenderregeling van de Provincie Limburg, waarbij voor de eerste tranche € 4,7 miljoen te verdelen valt voor restauratie van monumenten, is flink overtekend. Er zijn eind augustus maar liefst 81 projecten ingediend voor een bedrag van meer dan € 20 miljoen.

 • Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester Valkenburg aan de Geul tijdelijk voor twee maanden opgeschort

  02 september 2016

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft gelet op de ontwikkelingen ten aanzien van de bestuurlijke positie van de gemeente Valkenburg aan de Geul in afstemming met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul besloten de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Valkenburg aan de Geul tijdelijk voor twee maanden op te schorten.

 • Dít najaar 3e oproep Interregprojecten Vlaanderen-Nederland

  01 februari 2017

  In het kader van Interreg Vlaanderen-Nederland zijn Limburgse bedrijven, (semi-)overheden, kennisinstellingen en andere partijen van harte uitgenodigd om dit najaar projecten in te dienen rondom grensoverschrijdende samenwerking.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken