Tenderregeling monumenten Limburg flink overtekend

De in april van dit jaar opengestelde tenderregeling van de Provincie Limburg, waarbij voor de eerste tranche € 4,7 miljoen te verdelen valt voor restauratie van monumenten, is flink overtekend. Er zijn eind augustus maar liefst 81 projecten ingediend voor een bedrag van meer dan € 20 miljoen.

,,De regeling voorziet dus in een grote behoefte,” zegt Gedeputeerde Patrick van der Broeck. ,,Maar het zal duidelijk zijn dat veel projecten in de eerste tranche zullen moeten afvallen, want ons budget is beperkt.”

Begin oktober zal het college van Gedeputeerde Staten een besluit nemen welke projecten worden gehonoreerd en welke niet. De projecten, die straks afvallen, maken volgend jaar een nieuwe kans. Er komt in 2017 een nieuwe tenderregeling. Het provinciebestuur van Limburg heeft tot 2019 in totaal € 13 miljoen in het vooruitzicht gesteld voor deze regeling.

In de eerste tranche zitten in totaal tien aanvragen voor de restauratie van molens. ,,Dat past mooi in het thema van 2016, namelijk het Jaar van de Molens. Alle aanvragen worden momenteel getoetst en we verwachten in de loop van oktober duidelijkheid te hebben over welke aanvragen gehonoreerd kunnen worden,” aldus gedeputeerde Van der Broeck.

De aanvragers krijgen naar verwachting in oktober of november een bericht van de Provincie.

De tenderregeling is in april van dit jaar opengesteld. Hiermee ondersteunt de Provincie Limburg de restauraties en daarmee het behoud van de Limbugse monumenten. Gemeenten maar ook bedrijven en particulieren kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage. De Provincie Limburg hanteert een maximaal subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000,- De projecten worden beoordeeld op onder andere het voorkomen van leegstand en bijdrage aan andere beleidsvelden van de Provincie zoals landschap, economie/toerisme, duurzaamheid en participatie. Ook financiële aspecten als de bijdrage van de gemeenten, subsidiepercentage en zicht op een gezonde exploitatie worden hierin meegenomen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken