Provincie steunt ‘Zin in Leven’

De Provincie Limburg subsidieert het project 'Zin in Leven!' dat eenzaamheid, depressie en zelfdoding onder jongeren wil terugdringen. Het project is een initiatief vanuit de samenleving, waarbij ’t PGCJ, Centrum voor Levensbeschouwelijk Jeugd- en Jongerenwerk uit Roermond en een tiental professionals die werken met jongeren, zich hebben verenigd.

Onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar is zelfdoding doodsoorzaak nummer één. Uit recente cijfers blijkt ook dat zeker één op de zes jongeren kampt met psychische problemen, eenzaamheid en/of depressiviteit. Volgens ‘t PGCJ zijn de problemen onder meer te wijten aan een gebrek aan betekenis- en zingeving. De stichting weet zich daarbij gesteund door wetenschappelijke publicaties en een eigen onderzoek. Ze sprak in 2015 en 2016 met een groot aantal  sleutelfiguren uit jeugdzorg, jeugdwerk en onderwijs. “In de drukte en de waan van alledag schiet het er te vaak bij in om nog stil te staan bij waar het nu eigenlijk om draait in het leven”, aldus een van de conclusies. “Dit zowel bij de sleutelfiguren, de begeleiders van de jongeren en hierdoor ook bij de jongeren zelf. We zullen het ‘goede voorbeeld’ moeten geven en erkennen dat het leven uit meer bestaat dan het najagen van ‘materieel’ bezit.”

Pilot
Om de negatieve trend te keren wil de stichting, samen met de professionals, meer aandacht voor zingeving genereren. Zo willen ze medewerkers in onderwijs, jeugdwerk en jeugdzorg helpen om betekenis- en zingeving meer te integreren in de dagelijkse praktijk. Nog dit jaar start op een middelbare school in Midden-Limburg een pilot waarin docenten begeleid worden om met de leerlingen in gesprek te gaan over wat zij nu echt belangrijk vinden, wie ze zijn en hoe het eigenlijk met ze gaat. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk en Welzijn) van de Provincie Limburg ondersteunt het project van harte. “De cijfers over jongeren met psychische problemen zijn alarmerend. Initiatieven om de trend te keren, zijn meer dan welkom. Als provincie dragen we daar graag aan bij. Bovendien past dit project in onze sociale agenda die moet bijdragen aan een betere gezondheid van onze inwoners.”
 

Methode
Het project ‘Zin in Leven’ loopt tot 2020. Dan is er een methodiek ontwikkeld die professionals en vrijwilligers die met jongeren werken, helpt om meer gevoelig te worden voor zin- en betekenisgevende communicatie en deze een structurele plek te geven in de dagelijkse praktijk. De bijdrage van 70.000 euro van de Provincie Limburg is bedoeld om de organisatiekosten af te dekken. Daarnaast wordt het project o.a. ook door het Oranjefonds gesteund.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken