Februari 2017

 • Klaas de Vries adviseert bij herindeling Landgraaf-Heerlen

  23 februari 2017

  De Provincie Limburg heeft Klaas de Vries bereid gevonden om als onafhankelijk adviseur op te treden in het herindelingsproces van Landgraaf en Heerlen. Klaas de Vries (Hoensbroek, 1943) heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij was minister van zowel Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Eerste en Tweede Kamerlid, voorzitter van de SER en hoofddirecteur van de VNG. Met zijn kennis en expertise zal hij het College van Gedeputeerde Staten adviseren bij het open overleg met alle betrokken partijen.

 • Limburgse debattalenten gaan de strijd met elkaar aan op weg naar het Lagerhuis

  21 februari 2017

  Het VARA-programma ‘Op weg naar het Lagerhuis’ gaat voor de negentiende keer op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Nederland! Dit jaar strijden meer dan tweehonderd middelbare scholen uit ons hele land om de titel van beste debatschool van Nederland. In de provincie Limburg is de voorronde op donderdag 23 februari 2017 vanaf 10.15 uur. De jonge debaters buigen zich over prikkelende stellingen. In Limburg wordt onder andere stilgestaan bij het 25 jarige Verdrag van Maastricht en gedebatteerd over het belang van de samenwerking met omliggende grenslanden. De opening en jurering van de finale wordt gedaan door gedeputeerde Marleen van Rijsbergen.

 • Provincie steunt centrumontwikkeling Valkenburg a/d Geul

  Met de ondertekening van een convenant door burgemeester Martin Eurlings en gedeputeerde Eric Geurts (Stedelijke Ontwikkeling) is de ambitie voor het centrum van Valkenburg nogmaals bekrachtigd. De gemeente wil haar regionale centrumfunctie op toeristisch-economisch gebied ook voor de toekomst stevig verankerd houden. In totaal zal de Provincie Limburg, na realisatie van de resultaten, 2,15 miljoen euro bijdragen. Daar tegenover staat een investering door de gemeente Valkenburg aan de Geul van ruim 4 miljoen euro en door marktpartijen van ca. 19,5 mln.

 • Tweede Kamer Vaste Commissie Defensie bezoekt Limburg

  20 februari 2017

  Maandag 20 februari brachten de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer aangevuld met een aantal Limburgse Kamerleden, een bezoek aan Limburg. De toezegging van de Minister dat de aanwezigheid van Defensie toekomst heeft in Limburg, omarmt de Provincie. Juist hier kunnen wederzijdse kansen voor de toekomst ontstaan die bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Met deze boodschap heeft Limburg de Vaste Commissie Defensie (VCD) maandag in Limburg rondgeleid.

 • Gezonde seksualiteit in Limburg!

  De Provincie Limburg ondersteunt het pilotproject SOwhAt!, een laagdrempelige en speelse manier om de seksuele gezondheid van Limburgse jongeren te bevorderen. Want seksuele gezondheid is meer dan veilig vrijen. SOwhAt! is een initiatief van communicatiebureau Yongbloed in samenwerking met de Gemeente Maastricht. Met dit project willen zij bijdragen aan de provinciale ambitie om met name Limburgse jongeren gezonder en vitaler te maken zoals vastgelegd in de Sociale Agenda Limburg 2025. Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn: “SOwhAt! is dé gespreksopener voor gesprekken over seksualiteit in het onderwijs en laat jongeren eigen en verstandige keuzes maken. Seks en seksuele gezondheid moet iedereen zelf ontdekken.”

 • Nieuwe directeur bij IBA Parkstad

  16 februari 2017

  Vanaf 20 maart 2017 treedt Kelly Regterschot in dienst als nieuwe directeur bij IBA Parkstad. Kelly Regterschot (1975) is op basis van haar competentieprofiel, bestuurlijke ervaring en kennis van de regio als meest geschikte kandidaat uit de bus gekomen.

 • De Garage 4.0

  De wereld verandert en zo ook de auto’s. Elektrisch rijden wordt steeds meer vanzelfsprekend en de zelfrijdende auto is niet meer ver weg. Een vernieuwing van de opleidingen is nodig om zo medewerkers in de autobranche goed aan te kunnen passen aan deze veranderingen. De provincie Limburg investeert dan ook €96.000 in het project Garage 4.0. Het project Garage 4.0 is een project waarbij er nieuwe, veelal multimediale opleidingen en internetplatformen worden ontwikkeld en infodagen worden georganiseerd. Met behulp van deze opleidingen, internetplatformen en infodagen kunnen medewerkers (verkopers, ondernemers en onderhoudsmonteurs), leerlingen en docenten hun kennis verbreden en ook kennis onderling delen.

 • Nu kansen pakken om toeristische koppositie te behouden

  16 februari 2017

  Limburg is al tientallen jaren een toeristische topprovincie. We scoren met 13,6 miljoen overnachtingen de derde plaats voor wat betreft aantal overnachtingen. Als Maastricht en Valkenburg samen worden geteld als één stad, heeft alleen Amsterdam nog meer overnachtingen. De toeristische markt groeit nog steeds. Andere provincies komen dichterbij. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de periodieke trendrapportage.

 • Winnaars BobSport ballonvlucht bekend

  16 februari 2017

  De BobSport-wedstrijd maakt onderdeel uit van de BobSport-campagne. Doel van deze campagne is bewustwording creëren en aandacht vragen voor de preventie van rijden onder invloed vanuit (amateur)sportclubs en –verenigingen. De slogan luidt: ‘Scoor eerst een Bob, 100% BOB 0% op!’ Onlangs (maandag 13 februari) ontvingen Jolanda Snellings uit Schimmert en John Peeters uit Maasbree, de winnaars van de BobSport wedstrijd, hun prijs uit handen van Eric Geurts, gedeputeerde Mobiliteit en voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

 • Versnelling duurzame maatregelen werkt: 5000e duurzaamheidslening verleend!

  De Provincie Limburg heeft sinds de start van de regeling ( sinds ca. de afgelopen twee jaar) maar liefst 5000 duurzaamheidsleningen verstrekt. Dit is een belangrijke mijlpaal in de weg naar de verduurzaming van Limburg. Zaterdag 11 februari is Daan Prevoo, gedeputeerde Duurzaamheid en Energie, de familie Hendrix uit Hout-Blerick persoonlijk gaan bedanken voor hun aanvraag. De regeling is inmiddels uitgebreid en gaat verder onder de naam ‘Duurzaam Thuis’.

 • Toekomst voor Erfgoed

  10 februari 2017

  De Provincie Limburg heeft Ard van der Tuuk aangesteld als externe kwartiermaker erfgoed. De komende 6 maanden gaat hij samen met de ambtelijke organisatie uitvoering geven aan het door Provinciale Staten vastgestelde beleid “Toekomst voor erfgoed”. Het Limburgs erfgoed is van groot maatschappelijk belang en verdient daarom een grotere zichtbaarheid en publieksbereik. De taak van Van der Tuuk is om erfgoedinstellingen hierin gezamenlijk te laten optrekken. Vandaag heeft kwartiermaker Van der Tuuk een eerste ontmoeting met de erfgoedinstellingen waaronder leden van het Erfgoedplatform, Geschiedenisplatform en Huis voor de Kunsten.

 • Inloopbijeenkomst A2 Weert-Eindhoven

  09 februari 2017

  Het kernteam A2 Weert-Eindhoven organiseert op maandag 20 februari een inloopavond over de A2 voor omwonenden, automobilisten en andere belangstellenden. Tijdens deze avond kan iedereen meedenken over oplossingen voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de A2 en het sluipverkeer in de dorpen langs de A2.

 • Kunstposter ‘Vastelaovend in Limburg’ van Sjer Jacobs

  07 februari 2017

  De kunstposter Vastelaovend in Limburg is gemaakt door beeldend kunstenaar Sjer Jacobs uit Belfeld. Vandaag werd de twaalfde kunstposter op rij gepresenteerd door cultuurgedeputeerde Ger Koopmans. Hij deed dat samen met de kunstenaar, Jordie Nulens van de Sjeng Kraft Kompenei en Marc Stoffelen van de Media Groep Limburg. Woensdag 8 februari start de verspreiding van de 100.000 kunstposters.

 • Kick off 'Programmeren en Coderen op Limburgse Scholen'

  09 februari 2017

  De Provincie Limburg, APG en een aantal schoolbesturen bundelen hun krachten voor toekomstbestendig onderwijs. Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie, met name op het gebied van ICT, starten zij samen met STEM II een driejarig programma “Programmeren en Coderen in de klas”. De kick off van deze samenwerking vond plaats op maandag 6 februari, op het APG hoofdkantoor in Heerlen.

 • Cultuureducatie een vaste plek in het basisonderwijs in Limburg

  09 februari 2017

  Cultuureducatie een vaste plek in het onderwijs naast de zaakvakken als taal en rekenen, dat is de inzet van het vervolg van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. De Provincie, het Ministerie van OCW en gemeenten in Limburg maken dit mogelijk met een bijdrage van ruim € 5 miljoen. In de komende periode 2017 tot en met 2020 komt er, naast de borging van cultuureducatie in het basisonderwijs, een sterke focus op de verbinding van culturele instellingen met basisscholen.

 • Provincie Limburg creëert meer kans op werk in Zuid-Limburg

  09 februari 2017

  Het gaat goed met het Zuid-Limburgse bedrijfsleven. Om iedereen een kans te geven om mee te doen, investeert de Provincie samen met MBO`s, gemeenten en UWV in project “VOORdeel & VERVOLG”. In overleg met het bedrijfsleven gaat het MBO vraaggericht en in nauwe samenwerking met private en publieke partners uit de arbeidsmarkregio’s Zuid-Limburg aan de slag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een innovatieve manier te scholen. Kwetsbare jongeren, langdurig werklozen, mensen met een uitkering of anderstaligen kunnen hierdoor sneller en beter aan het werk.

 • Voorzitter Korenwolfcommissie benoemd

  02 februari 2017

  Piet Franssen (wethouder gemeente Gulpen-Wittem) is deze maand benoemd tot voorzitter van de Korenwolfcommissie. Met de benoeming van Franssen is de Korenwolfcommissie weer op volle sterkte om het belang van de Korenwolf, een beschermde diersoort, optimaal te bedienen. Deze commissie heeft namelijk als doel ervoor te zorgen dat dit dier weer een vaste bewoner wordt van het agrarisch landschap van Zuid-Limburg.

 • Handtekening onder herstructurering exploitaties Greenport Venlo

  02 februari 2017

  Provincie en gemeenten in Noord-Limburg zetten samen de schouders onder de grond- en vastgoedexploitatie van Greenport Venlo en de Brightlands Campus Greenport Venlo. De betrokken bestuurders hebben daar vandaag (1 februari 2017) hun handtekening onder gezet. Daarmee is een intensief en complex traject van onderhandelingen, technische uitwerkingen en bestuurlijke besluitvorming, dat circa twee jaren heeft geduurd, afgerond.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken