Cultuureducatie een vaste plek in het basisonderwijs in Limburg

Cultuureducatie een vaste plek in het onderwijs naast de zaakvakken als taal en rekenen, dat is de inzet van het vervolg van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. De Provincie, het Ministerie van OCW en gemeenten in Limburg maken dit mogelijk met een bijdrage van ruim € 5 miljoen. In de komende periode 2017 tot en met 2020 komt er, naast de borging van cultuureducatie in het basisonderwijs, een sterke focus op de verbinding van culturele instellingen met basisscholen.

Gedeputeerde Hans Teunissen van Onderwijs: “Cultuureducatie spreekt andere vaak nieuwe talenten aan. Kinderen kunnen daardoor verbanden leggen met andere vakken.  We zetten met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in op enerzijds het borgen van de plek van cultuureducatie in het curriculum van de basisschool, anderzijds het leggen van verbindingen met het naschoolse culturele aanbod. Zo maken we in Limburg een keten van talentontwikkeling mogelijk vanaf de bron, de basisschool. De lokale, regionale en provinciale  culturele infrastructuur speelt hier een belangrijke rol bij.”

De Provincie Limburg tekende vorig jaar al met Venlo, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Weert een intentieverklaring rondom de verdeling van de gelden voor dit doel. De zes penvoerders voor de uitvoering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg zijn  SCHUNCK* in Heerlen, de ECI Cultuurfabriek in Roermond, RICK in Weert, De Domijnen in Sittard, Kunstencentrum Venlo in Venlo en Kumulus in Maastricht. Deze penvoerders dragen zorg voor hun eigen werkgebied dat zich uitstrekt over een hele regio. Door de regionale aanpak worden alle basisscholen in Limburg bereikt en worden culturele instellingen in staat gesteld een goede verbinding met het basisonderwijs te maken.

Om alle kennis uit de verschillende regio’s  over cultuureducatie te delen start de Provincie Limburg op 7 maart 2017 met het Platform Cultuureducatie Limburg. Binnen dit Platform wordt ook de  verbinding gelegd met het provinciale programma voor muziekonderwijs: het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! Limburg is de enige provincie in Nederland die twee samenwerkende cultuureducatie programma’s heeft en daarmee voorloopt op de landelijke ontwikkelingen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken