Handtekening onder herstructurering exploitaties Greenport Venlo

Provincie en gemeenten in Noord-Limburg zetten samen de schouders onder de grond- en vastgoedexploitatie van Greenport Venlo en de Brightlands Campus Greenport Venlo. De betrokken bestuurders hebben daar vandaag (1 februari 2017) hun handtekening onder gezet. Daarmee is een intensief en complex traject van onderhandelingen, technische uitwerkingen en bestuurlijke besluitvorming, dat circa twee jaren heeft geduurd, afgerond.

Om de verschillende exploitaties van DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren van Provincie en gemeenten, in elkaar te vlechten was vorig jaar al een principe akkoord gesloten. De ingreep is nodig om een einde te maken aan de lappendeken van hulpconstructies in het gebied, te komen tot meer daadkrachtige organisaties met realistische grond- en vastgoedexploitaties.

De betrokken gemeenteraden en het Limburgs Parlement hebben daar in december 2016 mee ingestemd. Dat wil zeggen dat de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray en de Provincie hierin gaan samenwerken. De gemeenten Gennep en Peel en Maas zullen niet langer deel uitmaken van de structuur en trekken zich terug als aandeelhouder.

Er worden twee besloten vennootschappen opgericht: de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo voor de gronden van het zogeheten Werklandschap (nog circa 300 ha uit te geven terreinen). Daarnaast gaat de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo de gronden van de campus en de Villa Flora, exploiteren. Onder deze BV wordt een CV Campus Vastgoed Greenport Venlo opgericht waarin de Innovatoren, nu nog eigendom van de Provincie, en op termijn mogelijk het gebouw van de voormalige Raad van Arbeid in het centrum van Venlo, waar het University College Venlo in zal worden gehuisvest, worden ondergebracht.

In de Innovatoren te Venlo werden vandaag ten overstaan notaris De Lange de handtekeningen gezet onder de stukken voor de herstructurering van de grond- en vastgoedexploitaties binnen Greenport Venlo door gedeputeerde Beurskens, burgemeester Scholten van Venlo, de wethouders Satijn (Venlo), Vostermans, (Horst aan de Maas) Loonen (Venray), Sanders (Peel en Maas)  Lucassen (Gennep), en directeur Van Heugten van het Ontwikkelbedrijf.

Fotobijschrift:
In de Innovatoren te Venlo werden vandaag ten overstaan notaris De Lange de handtekeningen gezet onder de stukken voor de herstructurering van de grond- en vastgoedexploitaties binnen Greenport Venlo door gedeputeerde Beurskens, burgemeester Scholten van Venlo, de wethouders Satijn (Venlo), Vostermans, (Horst aan de Maas) Loonen (Venray), Sanders (Peel en Maas)  Lucassen (Gennep), en directeur Van Heugten van het Ontwikkelbedrijf.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken