Klaas de Vries adviseert bij herindeling Landgraaf-Heerlen

De Provincie Limburg heeft Klaas de Vries bereid gevonden om als onafhankelijk adviseur op te treden in het herindelingsproces van Landgraaf en Heerlen. Klaas de Vries (Hoensbroek, 1943) heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij was minister van zowel Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Eerste en Tweede Kamerlid, voorzitter van de SER en hoofddirecteur van de VNG. Met zijn kennis en expertise zal hij het College van Gedeputeerde Staten adviseren bij het open overleg met alle betrokken partijen.

Arhi procedure
Het College van Gedeputeerde Staten heeft op 24 januari 2017 besloten tot de start van de zogenaamde Arhi (algemene regels herindeling) procedure. Bedoeling is dat dinsdag 14 maart 2017 het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Het reeds vanuit de twee gemeenten opgestelde herindelingsontwerp en de adviesrapporten van het expertteam en BMC vormen hierbij een gedegen basis. Ook zal de Provincie met de gemeenten in gesprek gaan over een investeringsagenda voor de toekomst van de nieuwe gemeente.

Met het vaststellen van het herindelingsontwerp start een zienswijze-periode van drie maanden. Het voornemen van Gedeputeerde Staten is om Provinciale Staten voor de Statenvergadering van vrijdag 7 juli 2017 een voorstel te sturen met het herindelingsadvies. Daarna wordt het herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken toegezonden. Zodoende voldoet de Provincie aan de wettelijke termijnen om de herindeling per 1 januari 2019 te kunnen laten plaatsvinden. Het College van Gedeputeerde Staten zal zelf tijdens deze gehele periode actief in gesprek gaan met de regio en luisteren naar argumenten en gevoelens, daarbij ook rekening houdend met de zorgpunten en aanbevelingen uit het rapport van het expertteam. Provinciale Staten beslissen zelf over de door hun geopperde hoorzitting.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken