Tweede Kamer Vaste Commissie Defensie bezoekt Limburg

Maandag 20 februari brachten de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer aangevuld met een aantal Limburgse Kamerleden, een bezoek aan Limburg. De toezegging van de Minister dat de aanwezigheid van Defensie toekomst heeft in Limburg, omarmt de Provincie. Juist hier kunnen wederzijdse kansen voor de toekomst ontstaan die bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Met deze boodschap heeft Limburg de Vaste Commissie Defensie (VCD) maandag in Limburg rondgeleid.

Op de locatie in Eygelshoven heeft het Amerikaanse leger de aanwezige Kamerleden rondgeleid over de Army Prepositioned Stocks Eygelshoven (de voormalige POMS-site) waar de Amerikanen extra legermateriaal hebben gestald. Daarnaast was er gelegenheid voor een gesprek met medewerkers van het Ministerie van Defensie over het Financieel Dienstencentrum Eygelshoven. Na het bezoek in Eygelshoven werd de delegatie rondgeleid op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen om hen in te lichten hoe de Brightlands Campussen bij kunnen dragen aan technologische, digitale en veiligheidsvraagstukken waar Nederland en Europa voor staan. Op deze wijze heeft de regio en de Provincie getoond dat we actief inspelen op actuele vragen door kunde en kennis over big data, nieuwe materialen en medische technologie rond de Brightlands campussen bij elkaar te brengen. Want Defensie kan, bijvoorbeeld als het gaat om cybersecurity, ook in de toekomst blijven rekenen op de inzet vanuit Limburg.

Bezoek Vaste Kamercomissie Defensie aan Limburg

Bezoek Vaste Kamer Commissie Defensie Limburg

Bezoek Vaste Kamer Commissie Defensie LimburgWerkbezoek Vaste Kamer Commissie Defensie Limburg

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken