Versnelling duurzame maatregelen werkt: 5000e duurzaamheidslening verleend!

De Provincie Limburg heeft sinds de start van de regeling ( sinds ca. de afgelopen twee jaar) maar liefst 5000 duurzaamheidsleningen verstrekt. Dit is een belangrijke mijlpaal in de weg naar de verduurzaming van Limburg. Zaterdag 11 februari is Daan Prevoo, gedeputeerde Duurzaamheid en Energie, de familie Hendrix uit Hout-Blerick persoonlijk gaan bedanken voor hun aanvraag. De regeling is inmiddels uitgebreid en gaat verder onder de naam ‘Duurzaam Thuis’.

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis
Eigenaar-bewoners en huurders kunnen nu niet alleen een lening krijgen voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing en duurzame energie opwekking, maar ook voor maatregelen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen of voor het verwijderen van asbest. Deze regeling is een samenvoeging van de stimuleringsregeling levensloopbestendigheid en de succesvolle duurzaamheidslening, waarvan er inmiddels dus 5.000 zijn verstrekt.

Cheque uitgereikt aan gezin 5000e duurzaamheidsleningGedeputeerde Daan Prevoo: “Dat komt neer op een bedrag van ongeveer € 40 miljoen aan verstrekte leningen. Hiermee is bijna 120.000 gigajoule energie opgewekt, ruim 10.000 ton CO2 bespaard en circa 190 werkplekken aan werkgelegenheid gecreëerd. Een enorme versnelling ten opzichte van de afgelopen jaren. Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen zijn maatschappelijke ambities die investeringen vergen. Daarbij kunnen Limburgers vanaf heden nóg meer ondersteuning krijgen.’’

Voorbeelden
Duurzaamheidsmaatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of het aanbrengen van gevel- of dakisolatie. Levensloopbestendigheid betreft woningaanpassingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zoals het vergroten van de deurbreedte, verwijderen van drempels  of zelfs het realiseren van een mantelzorgwoning op het eigen perceel. Ook de kosten voor het verwijderen van asbest mogen meegefinancierd worden als het gaat om voorbereidende maatregelen om levensloop- en/of duurzame maatregelen te treffen. Provincie Limburg heeft tot nu toe reeds €73,9 miljoen beschikbaar gesteld voor de leningen.

Aanvragen
Via www.limburg.nl/duurzaamthuis kunnen eigenaar-bewoners of huurders de lening aanvragen. Hier staan de voorwaarden en kan het aanvraagformulier gedownload worden. Ook rekenvoorbeelden en stimuleringsmaatregelen worden beschreven.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken