Januari 2017

 • Vindingrijke ondernemers wacht een prijs

  31 januari 2017

  Vindingrijke ondernemers in Limburg kunnen dit jaar opnieuw meedingen voor de zogeheten Limburg en Co InnovAward, een geldprijs van € 30.000,- van Limburg & Co, een initiatief van de Provincie Limburg. Vanaf woensdag 1 februari kan hiervoor worden ingeschreven.

 • Facelift voor oude campings en bungalowparken

  Gemeenten en Provincie gaan eigenaren van verouderde campings en bungalowparken helpen om hun recreatieverblijven aantrekkelijker te maken. Daarvoor wordt ruim een half miljoen euro uitgetrokken. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten op dinsdag 10 januari 2017. Toerisme-gedeputeerde Eric Geurts zegt dat de ondernemers hulp krijgen van experts om op hun camping en bungalowpark een kwaliteitsslag te maken. Op korte termijn worden enkele proefprojecten opgezet, om ervaring op te doen.

 • Ben je Bob, zeg het hardop!

  27 januari 2017

  Maandag 30 januari 2017 start de CarnavalsBob campagne in Limburg. Carnaval is een geweldig volksfeest dat door veel Limburgers gevierd wordt. Door het gebruik van alcohol kan de verkeersveiligheid echter in gevaar komen. Daarom wordt er in de carnavalstijd wederom een Bob-campagne gevoerd.

 • Forse impuls voor stedelijke ontwikkeling van Maastricht

  26 januari 2017

  De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg investeren de komende jaren samen fors in de ontwikkeling van de stad. Hiervoor heeft de gemeente een programma voor stedelijke ontwikkeling opgesteld met als speerpunten de Groene Loper, Belvédère/Sphinxkwartier, MECC en Herstructurering.

 • Gouvernement aan de Maas opent op 5 februari haar deuren

  26 januari 2017

  In 2017 is het 25 jaar geleden dat in Maastricht het Verdrag van Maastricht werd ondertekend: de geboorteakte van de Europese Unie en de Euro. Daarom opent het Gouvernement aan de Maas op zondag 5 februari haar deuren.

 • De Gelijke Kansen Week: Limburgse onderwijswereld in gesprek over gelijke kansen

  Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen, ongeacht hun achtergrond, de financiële middelen thuis, of het opleidingsniveau van hun ouders. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker initiëren daarom een Gelijke Kansen Week. In een schoolbus bezoeken zij een week lang door het hele land initiatieven die kansengelijkheid bevorderen. Waaronder de regiobijeenkomst in Gemeente Roermond, een van de drie regiobijeenkomst georganiseerd door Provincie Limburg. Hier gaan docenten, onderwijsbestuurders en betrokkenen in gesprek over gelijke kansen.

 • Vliegtuigje brengt N280 Leudal in kaart

  Eind deze maand wordt gestart met het inmeten van een digitaal model van de terreinsituatie. Dat dient als basis voor het ontwerp van het te verbeteren wegvak van de N280 tussen de A2 en het Lateraalkanaal bij Roermond. Hiervoor wordt een klein vliegtuigje ingezet dat vanaf een hoogte van ongeveer 400 meter het tracé in kaart brengt.

 • Aline van Thoor winnares ontwerpwedstrijd logo 150 jaar Limburg

  Aline van Thoor, studente visuele communicatie van Maastricht Academy for media Design and Technology is winnares van de ontwerpwedstrijd van het logo 150 jaar Limburg. Aline: “Omdat Limburg als uniek Nederlandse Provincie nu 150 jaar bestaat, vind ik dat het logo een bepaalde oudheid en geschiedenis met zich mee moet dragen, maar wel in een modern jasje”. Dat is het uitgangspunt geweest voor haar ontwerp.

 • Nieuwe drie-in-een-regeling ‘Duurzaam Thuis’ van start

  18 januari 2017

  Eigenaar-bewoners of huurders van een bestaande koop- of huurwoning kunnen voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van hun woning de nieuwe stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. Ook de kosten voor het verwijderen van asbest mogen meegefinancierd worden als het gaat om voorbereidende maatregelen om levensloop- en/of duurzame maatregelen te treffen.

 • Nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul

  De Gouverneur heeft de heer dr. Jan J. Schrijen per 1 maart 2017 aangesteld als nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Gulpen-Wittem

  Naar de vacature burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem hebben bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 39 kandidaten gesolliciteerd, waaronder 12 vrouwelijke.

 • Provincie en gemeenten investeren samen in toekomst van Onderbanken, Nuth en Schinnen

  Dinsdag 10 januari hebben de colleges van Onderbanken, Nuth en Schinnen de strategische hoofdlijnen voor de visie op de in 2019 nieuw te vormen gemeente aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. De titel hiervan luidt: ‘Leven en werken in het landschap’. In een intentieverklaring tussen de drie gemeenten en Provincie is afgesproken de verdere uitwerking van visie en investeringsagenda gezamenlijk ter hand te nemen.

 • Nieuwjaarstoespraak 2017 Gouverneur Theo Bovens

  Op 2 januari 2017 sprak Gouverneur Theo Bovens, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gouvernement aan de Maas, in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak over de versterkende én verbindende kracht van Limburg, waaraan Nederland zich 150 jaar geleden heeft mogen verbinden.

 • Guido Derks benoemd tot algemeen directeur Provincie Limburg

  Gedeputeerde Staten hebben G.H.E. (Guido) Derks uit Maastricht per 1 maart aanstaande benoemd tot secretaris/algemeen directeur van de Provincie Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken