Juli 2017

 • Provinciehuis hotspot voor publiek Ironman

  27 juli 2017

  Zondag 6 augustus wordt in en rond Maastricht de Ironman triathlon gehouden, het grootste duursportevenement ter wereld. Ongeveer 1.300 professionele atleten en liefhebbers uit 50 landen gaan de ultieme uitdaging aan: 3,8 kilometer zwemmen in de Maas, 180 kilometer fietsen door het Limburgse heuvelland en 42,2 kilometer hardlopen in en rond Maastricht.

 • Provinciale subsidie woon-zorgappartementen Venray

  26 juli 2017

  Met een provinciale subsidie van bijna € 270.000 euro kan woningcorporatie Destion twee nog te bouwen nieuwbouwcomplexen in Venray aankopen. Hierdoor worden achttien appartementen in het sociale huursegment toegevoegd, waarbij sprake is van goedkope sociale huur. De appartementen zijn levensloopbestendig en geschikt voor de ‘beschermd wonen’-doelgroep. Door de herontwikkeling aan de Kruisstraat wordt een ‘rotte plek’ op een toekomstbestendige woonplek aangrenzend aan het centrum van Venray aangepakt.

 • Provincie Limburg steekt 15 miljoen in innovatief MKB

  Het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Limburg kan rekenen op een fikse financiële impuls bestaande uit een mix van instrumenten. De Provincie Limburg breidt allereerst het MKB-Leningenfonds met 5 miljoen uit tot in totaal 25 miljoen. Chemelot Ventures, een fonds voor risicokapitaal ontvangt van de Provincie 5 miljoen voor de stimulering van agro/food-innovaties op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarnaast wordt nog eens 5 miljoen euro vrij gemaakt, bestemd om de kennis van wetenschappers op de Brightlands Maastricht Health Campus om te zetten naar commercieel haalbare producten. Gedeputeerde Staten hebben hierover vandaag positief besloten en leggen deze drie besluiten voor aan Provinciale Staten.

 • Delen Buitenring dit jaar al in gebruik

  De aanleg van de Buitenring vordert goed. Een aantal wegdelen van de Buitenring wordt dit jaar al in gebruik genomen. Het gaat om de Dentgenbachweg in Kerkrade (sinds 2 juni in gebruik), het deel tussen de Rimburgerweg in Brunssum en de Gravenweg in Landgraaf (vanaf 28 juli), het deel tussen de N274 en de N276 in Brunssum (begin november) en de Hamstraat in Kerkrade (medio november).

 • Voorbereidende werkzaamheden Maaslijn van start

  21 juli 2017

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben ingestemd met het aanbrengen van een buis voor een glasvezelkabel langs de spoorverbinding Roermond-Nijmegen. Ook hebben zij ingestemd met het geven van opdracht aan Enexis voor de aanleg van de aansluitingen voor negen onderstations. Dit is nodig voor de elektrificatie van de zogenoemde Maaslijn. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden. Het aanbesteden van de uitvoerende werkzaamheden voor de elektrificatie van de Maaslijn en de overige verbeteringen vindt pas plaats nadat de inspraakprocedure is doorlopen.

 • philharmonie zuidnederland gesteund door Raad voor Cultuur

  18 juli 2017

  De Raad voor Cultuur heeft vertrouwen in de rol die de philharmonie zuidnederland speelt voor de hele regio Zuid-Nederland. Wel uit ze zorgen over de subsidiering door alle betrokken overheden. De Raad voor Cultuur noemt de keuze van het orkest voor twee standplaatsen en behoud van huidige formatie weloverwogen. De Provincie Limburg heeft al eerder de voorkeur voor dit scenario uitgesproken en reageert verheugd op het advies over de toekomst van de philharmonie zuidnederland.

 • Weekend-wegwerkzaamheden rotonde en ovonde N271 te Bergen

  De Provincie Limburg gaat in het weekend van vrijdagavond 14 tot en met zondag 16 juli werkzaamheden uitvoeren aan de fietsoversteekplaatsen van de rotonde en ovonde op de N271 te Bergen. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden tijdelijke verkeersregelinstallaties geplaatst en verkeersregelaars ingezet. Doorgaand verkeer op de N271 blijft in beide richtingen mogelijk.

 • Limburg verrast, verbaasd en teleurgesteld door korting van Noord-Brabant op subsidie philharmonie zuidnederland

  De Provincie Limburg reageert met verbazing op het besluit van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de subsidie voor de philharmonie zuidnederland met een half miljoen te korten. Het orkest is voor Zuid-Nederland en zeker voor Limburg onmisbaar. De Provincie Limburg blijft de philharmonie zuidnederland steunen zodat de grote ambities van een groot orkest met landelijke uitstraling waargemaakt worden.

 • Financieel toezicht op afstand voor zeven gemeenten in Midden-Limburg

  De Provincie Limburg heeft in 2017 de financiële toestand van zeven gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) met een verdiepingsonderzoek in kaart gebracht. Dat gebeurt bij elke Limburgse gemeente eens in de vier jaar. Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie Limburg als toezichthouder dat zij hun financiële huishouding dusdanig op orde hebben dat alle zeven gemeenten tot en met 2020 de meest lichte vorm van toezicht, het repressieve toezicht krijgen.

 • Kunstwerk voor Limburgse Jagers

  Uit grote waardering voor de Limburgse Jagers heeft gouverneur Theo Bovens, namens de Provincie Limburg, een kunstwerk aangeboden aan het regiment. Dit kunstwerk, in de vorm van ornamentiek, toegevoegd aan het bestaande monument op de legerbasis te Oirschot, is ontworpen door Arno Coenen en Iris Roskam. Zij vormen het kunstenaarscollectief BeauxArts. Op 11 juli is tevens bekend gemaakt dat de grond waarop het kunstwerk staat een stukje Limburg in Brabant wordt, dankzij een bijzondere erfpachtconstructie.

 • Provinciale Erepenning voor Regiment Limburgse Jagers

  Gouverneur Theo Bovens reikte op 11 juli 2017 de Provinciale Erepenning uit aan het Regiment Limburgse Jagers tijdens de opening van de historische verzameling van het regiment in de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot.

 • Landbouw en landschap voor een gezamenlijke toekomst

  06 juli 2017

  Op 22 juni 2017 kwamen 130 betrokkenen uit het grensgebied van Nederland, België en Duitsland samen bij het euregionaal symposium ‘Landbouw en landschap’. In het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen spraken zij over het thema Landbouw en landschap en vooral over hun samenwerking op dit terrein.

 • Wegwerkzaamheden rotonde en ovonde N271 te Bergen

  De Provincie Limburg gaat gedurende 2 weekenden werkzaamheden uitvoeren aan de fietsoversteekplaatsen van de rotonde en ovonde op de N271 te Bergen. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden tijdelijke verkeersregelinstallaties geplaatst en verkeersregelaars ingezet. Doorgaand verkeer op de N271 blijft in beide richtingen mogelijk.

 • Betere verkeersveiligheid op provinciale wegen door trajectcontroles

  05 juli 2017

  Op elf provinciale wegen komt meer aandacht voor verkeersveiligheid door trajectcontroles. De provincies Flevoland, Fryslân, Limburg, Utrecht en Zeeland hebben ingestemd met de voorgestelde locaties. Het Openbaar Ministerie (OM) is, als toekomstig eigenaar van de systemen, nog in gesprek met andere provincies. In de praktijk blijkt dat een trajectcontrole beter is voor de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het milieu. De Provincie Limburg is voorstander van trajectcontrole en ondersteunt het initiatief van het OM om de naleving van snelheidslimieten te bevorderen. Het duurt naar verwachting zo’n twee jaar voordat de systemen daadwerkelijk in handhaving staan.

 • Toekomstbestendig stadshart voor Roermond

  De Provincie Limburg draagt 5,19 miljoen euro bij aan een plan van de gemeente Roermond voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Daarvan is 1,5 miljoen voor de ontwikkeling stationsomgeving bestemd. De Provincie stemt door het ondertekenen in met het door de gemeente ontwikkelde programma ‘Vitale Binnenstad Roermond’.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken