Provinciale subsidie woon-zorgappartementen Venray

Met een provinciale subsidie van bijna € 270.000 euro kan woningcorporatie Destion twee nog te bouwen nieuwbouwcomplexen in Venray aankopen. Hierdoor worden achttien appartementen in het sociale huursegment toegevoegd, waarbij sprake is van goedkope sociale huur. De appartementen zijn levensloopbestendig en geschikt voor de ‘beschermd wonen’-doelgroep. Door de herontwikkeling aan de Kruisstraat wordt een ‘rotte plek’ op een toekomstbestendige woonplek aangrenzend aan het centrum van Venray aangepakt.

Aan de Kruisstraat te Venray was in het verleden café ’t Podium gevestigd. Door een brand in 2011 is het pand geheel verwoest. De voormalig eigenaar van het onroerend goed heeft de grond waarop het pand heeft gestaan verkocht aan de gemeente Venray. “De gemeente Venray vindt de ruimtelijke herontwikkeling op deze locatie van belang. Ik hoop dat we, met de provinciale bijdrage, dit deel van Venray een kwaliteitsimpuls kunnen geven, waardoor ook andere partijen weer investeren in deze buurt” zegt wethouder Martijn van der Putten

Woningcorporatie Destion heeft aangegeven bereid te zijn twee nieuwbouwcomplexen die op deze locatie worden ontwikkeld door Venterra B.V., aan te kopen. De nieuwbouwcomplexen bestaan uit achttien appartementen die woningcorporatie Destion wil inzetten voor het goedkope sociale huursegment. De achttien appartementen zijn bedoeld voor begeleid wonen door cliënten van Met GGZ en Dichterbij.

In het kader van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt ondersteunt de Provincie Limburg het initiatief van Destion. De subsidie wordt verleend omdat het een herontwikkeling op een toekomstbestendige locatie betreft, waarbij er breed draagvlak is bij gemeente, corporatie en zorgpartijen om goedkope sociale huurwoningen te realiseren voor een speciale doelgroep. De Provincie ziet het project ook als een pilot voor het zogenaamde principe van scheiden van Wonen en Zorg.

Scheiden van Wonen en Zorg
Gedeputeerde Daan Prevoo (Wonen en Volkshuisvesting) is blij met het initiatief van woningcorporatie Destion. “Het Transitiefonds Limburgse woningmarkt is bedoeld om de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug te geven. Vraag en aanbod zijn immers nog niet in balans. Zeker als het gaat over betaalbare huurwoningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgbehoefte. Met deze subsidie willen wij ook de betrokken partijen uitdagen om het principe van Wonen en Zorg optimaal in praktijk te brengen. Het is belangrijk dat de bewoners geen cliënten maar wijkbewoners zijn. Dat is geen gemakkelijke opgave omdat dit principe relatief nieuw is en nog lastig in praktijk te brengen blijkt. Zo hebben bewoners vaak niet de volledige voordelen van de wet en regelgeving omtrent de sociale huursector (zoals huurtoeslag en huurbescherming). Petje af voor de betrokken partijen dat zij de uitdaging oppakken om Wonen en Zorg optimaal te scheiden.”

Zie www.limburg.nl/transitiefonds voor meer informatie.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken