Ruim 1,8 miljoen voor fietspaden regio Sittard

De Provincie Limburg steekt ruim 1,8 miljoen euro subsidie in de verbetering en aanpassing van verschillende fietspaden in Stein, Schinnen en Sittard-Geleen. Het grootste deel van het subsidiebedrag vloeit naar de verbreding van de brug over het kanaal bij Berg aan de Maas. Hier wordt een extra fiets- en voetpad aangelegd.

Verder kunnen nog 17 geplande aanpassingen van de fietspaden in Sittard-Geleen, Stein en Schinnen rekenen op een provinciale bijdrage. Zo gaat er € 135.000 naar de aanleg van een fietsroute door het stadspark in Sittard en € 100.000 naar een vrijliggend fietspad tussen Meers en Stein. Ruim twee ton gaat naar Schinnen voor onder meer twee fietsstraten in Heisterbrug en Wolfhagen.

Bereikbaarheid
Behalve de bijdragen voor de verbetering van fietspaden gaat bijna een half miljoen euro subsidie naar projecten die de bereikbaarheid moeten verbeteren. Meest in het oog springt de aanleg van een rotonde aan de Postbaan/Heidekampstraat in Stein waarvoor de provincie € 144.000 uittrekt.
Bijna € 23.000 provinciale subsidie vloeit naar projecten om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Het gaat dan om een projecten waarbij de ANWB, VVN en ROVL betrokken zijn zoals verkeerslessen voor jonge automobilisten, fietsverlichtingsacties, cursussen voor jonge automobilisten en senioren, de opleiding van verkeersbrigadiers en verkeersquizzen voor kinderen.

Veiligheid
Gedeputeerde Eric Geurts van Verkeer en tevens voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) laat weten dat dat hij het belangrijk vindt om te investeren in goede voorzieningen en veiligheid. “Vooral fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Deze doelgroep verdient dan ook wat extra aandacht.”

RMO
De subsidies worden overgemaakt naar de gemeente Sittard-Geleen, die optreedt als coördinator in het Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) Stein/Schinnen/Sittard-Geleen. Bij het RMO komen de subsidieaanvragen binnen voor de diverse mobiliteits- en verkeersprojecten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken