Mei 2017

 • 5000 Pinkpop-shirts reclame voor Limburg

  01 juni 2017

  Op 3, 4 en 5 juni 2017 dragen maar liefst 5000 medewerkers van het muziekfestival Pinkpop in Landgraaf een T-shirt met de slogan ‘Op het juiste spoor.. naar meer Limburgse hoogtepunten’.

 • Tom Dumoulin Limburger van Verdienste

  Tom Dumoulin is door de Provincie Limburg benoemd tot Limburger van Verdienste. Het nieuws werd woensdagavond bekendgemaakt tijdens de huldiging van Tom Dumoulin op de Markt in Maastricht vanwege zijn zegetocht in de voorbije Giro d’Italia. Hierbij waren ook de oud-wielrenners Jan Janssen en Joop Zoetemelk aanwezig, de enige Nederlandse mannelijke coureurs die ooit eerder een grote wielerronde op hun naam schreven.

 • Rapport over toekomstmogelijkheden philharmonie zuidnederland

  31 mei 2017

  Op 19 mei 2016 adviseerde de Raad voor Cultuur aan de Minister van OCW dat de philharmonie zuidnederland via volledige integratie van twee orkestkernen naar één orkest op één standplaats moest toewerken. In het aanvullend advies van 14 juli 2016 bleef de opdracht om naar één orkest toe te werken staan. De eis van één standplaats werd aangepast naar de opdracht om een strategie te formuleren voor de vestigingsplaats. Naar aanleiding van deze adviezen hebben de provincies Brabant en Limburg een onderzoeksopdracht gegeven aan Berenschot en MH management en advies voor een zogenoemd scenario onderzoek. Dat rapport is deze week verschenen. Het onderzoeksrapport is door beide provincies ter beschikking gesteld aan philharmonie zuidnederland.

 • Europese beurs over de toekomst van reizen: samen slim op weg naar morgen

  31 mei 2017

  Van woensdag 31 mei tot met vrijdag 2 juni ontmoeten bijna 400 verkeer- en vervoerexperts uit verschillende Europese landen elkaar tijdens de jaarlijkse European Conference on Mobility Management (ECOMM) in Maastricht met als centrale thema: de toekomst van slim reizen.

 • Provincie Limburg investeert 1,2 miljoen in ‘De Werkplaats’ voor onderwijskwaliteit van de toekomst

  Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van € 1,2 mln. toegekend aan het Limburgse onderwijsveld voor de uitvoering van het project ‘De Werkplaats’. Hierin gaat de onderwijssector van binnenuit samenwerken aan onderwijskwaliteit voor de toekomst. Een belangrijk deel van de financiële middelen is bedoeld voor de uitvoering van een innovatieregeling voor leraren(teams) waarmee zo’n 40 projecten op Limburgse basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs ondersteund zullen worden. Deze regeling is beschikbaar voor het begin van het nieuwe schooljaar.

 • Provincie neemt meer tijd voor spoor VDL Nedcar

  30 mei 2017

  De Provincie Limburg neemt meer tijd voor de procedure om autofabriek VDL Nedcar in Born per spoor te ontsluiten. De Provincie komt daardoor niet vandaag, zoals gepland, al met een ontwerp van het zogeheten provinciaal inpassingsplan (PIP) maar later. Dit blijkt uit een besluit dat Gedeputeerde Staten van Limburg hebben genomen.

 • Samen voor daadkracht!

  30 mei 2017

  Vandaag heeft Klaas de Vries als onafhankelijk adviseur voor het herindelingsproces Landgraaf-Heerlen, het College van Gedeputeerde Staten zijn rapport “Samen voor daadkracht!’ overhandigd. Gelet op de bijzondere voorgeschiedenis vanaf de herindeling in Zuid-Limburg van 1982 en op de nog immer hardnekkige sociaaleconomische problematiek in de Oostelijke Mijnstreek, is een herindeling tussen Landgraaf en Heerlen nu noodzakelijk.

 • Hotelmarktonderzoek Limburg

  Provincie Limburg start samen met de regio’s Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg en de belangenorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Samenwerkende VVV’s (SVL) een hotelmarktonderzoek. Dit onderzoek moet de vitaliteit en de huidige en de toekomstige hotelmarkt(ruimte) in onze provincie in beeld brengen.

 • Koersvast naar 2025!

  24 mei 2017

  De Sociale Agenda Limburg 2025 ligt op koers. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die het College van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld. De Provincie Limburg zet hiermee belangrijke stappen op weg naar de trendbreuk in de gezondheid en participatie van alle Limburgers. Verantwoordelijk gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Werk en Welzijn: “De economische agenda van Limburg kan niet zonder een sociale agenda en vice versa. We zijn met veel verschillende partijen in Limburg aan de slag gegaan met de Sociale Agenda, resultaten worden zichtbaar, dat voelt goed. De eerste grote stappen op weg naar een vitaler Limburg zijn gezet.”

 • Tuinbouwprovincie Limburg ondertekent Impulsagenda Greenports

  Overheid, bedrijfsleven en kenninsinstellingen slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinbouw, sierteelt en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, het Havenbedrijf Rotterdam en de kenniswereld op 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 in Boskoop ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de tuinbouw te behouden en te versterken.

 • Limburgse ondernemer krijgt sleutel van Duits lab

  Limburgse ondernemers, die lakken, lijmen of printdrukstoffen produceren, krijgen toegang tot een Duits lab om snel producten te ontwikkelen die biologisch afbreekbaar zijn. Daardoor blijven ze hun internationale concurrenten voor.

 • Limburgse voetbalclubs ontvangen provinciale bijdrage

  Gedeputeerde Staten zijn voornemens een bijdrage te leveren van € 400.000,- aan de vier Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) Roda JC Kerkrade, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard. De voor deze coalitieperiode eenmalige bijdrage krijgen de BVO’s vanwege hun inzet op het gebied van talent- en breedtesportontwikkeling. Voor het onderdeel sociaal-maatschappelijke projecten kunnen de BVO’s ook nog eens rekenen op € 200.000,-. Maar daarvoor moet eerst nog een plan van de voetbalclubs komen dat voldoet aan de kaders van de Sociale Agenda. De Provincie verwacht dit plan op korte termijn te ontvangen.

 • Provincie steunt Plan van Aanpak Positieve Gezondheid

  College van Gedeputeerde Staten steunt het Plan van Aanpak Positieve Gezondheid met € 765.000 voor de komende drie jaar. Hiermee komt de ambitie dat Limburg de eerste Positief Gezonde provincie in Nederland wordt, een stap dichterbij. Onderdeel van het plan van aanpak is het opzetten van een actiecentrum positieve gezondheid waar initiatieven worden ontwikkeld en vragen en ideeën binnen komen. Het Plan van Aanpak en bijbehorend actiecentrum zijn door de Provincie Limburg en het Institute for Positive Health opgesteld in samenwerking met zorgverzekeraar CZ, GGD Noord-Limburg, GGD Zuid-Limburg, Zuyd Hogeschool en het Huis voor de Zorg.

 • Provinciale impuls voor diverse projecten Horst aan de Maas

  Horst aan de Maas kan rekenen op een provinciale bijdrage voor de uitvoering van een centrumontwikkelingsplan. De Provincie en de gemeente Horst aan de Maas hebben in een bestuurlijk convenant afspraken gemaakt over met name de centrumontwikkeling Horst-Zuid, waarvan ’t Gasthoês een belangrijk onderdeel is. Ook zijn afspraken vastgelegd over de spoorwegveiligheid en de bereikbaarheid van de stationsomgeving Horst-Sevenum. Provincie Limburg en gemeente sturen gezamenlijk op de afgesproken eindresultaten.

 • Provincie Limburg en EU blijven inzetten op innovatie in land- en tuinbouw

  Maar liefst 4,5 miljoen euro stelt de Provincie Limburg inclusief EU-gelden beschikbaar voor het versterken van de Limburgse land- en tuinbouw. Met name door in te zetten op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht. Binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen agrarische ondernemers en betrokken partners goed onderbouwde aanvragen tot en met 14 juli 2017 indienen.

 • Limburgse werkgevers blijven investeren in talentontwikkeling medewerkers

  Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van het talent van hun eigen medewerkers. Tegelijkertijd blijft de aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker nog steeds achter. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2017, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. Aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door het lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van Maastricht University in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging, nam een recordaantal van 193 Limburgse organisaties deel. Dit is een stijging van 22 procent vergeleken met het onderzoek uit 2016. De Monitor is op 12 mei overhandigd aan Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Zorg en Welzijn.

 • Minister Henk Kamp bezoekt Limburgstand in München

  11 mei 2017

  Minister Henk Kamp van Economische Zaken bezocht vandaag de Limburgstand op de transport- en logistiekbeurs in München.

 • Provincie Limburg, gemeenten Maastricht, Meerssen, Beek en Maastricht Bereikbaar ondertekenen overeenkomst voor start van snelle fietsroute

  11 mei 2017

  Met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst vandaag voor deze fietsroute* tussen Maastricht en Sittard-Geleen door Provincie Limburg, gemeenten Maastricht, Meersen, Beek en het Programmabureau Maastricht Bereikbaar komt de realisatie van de eerste fase van dit fietstraject in Zuid-Limburg een stap dichterbij. Planning is dat werkzaamheden door de gemeenten Beek en Meerssen in de vroege zomer van 2018 moeten zijn afgerond.

 • Verkoop bedrijfskavels Limburg flink gestegen

  11 mei 2017

  In Limburg werden vorig jaar weer meer bedrijfskavels verkocht dan het jaar daarvoor. Het gaat om 61 kavels met een totale oppervlakte van bijna 90 hectare. Die verkoop leidde tot investeringen van tientallen miljoenen euro’s en 2500 tot 3000 nieuwe banen.

 • Winnaars eerste ronde prijsvraag Who Cares bekend

  Jury kiest breed palet aan oplossingen

  Staatssecretaris Van Rijn heeft afgelopen maandag, 8 mei 2017, de winnaars bekend gemaakt van de eerste ronde van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, selecteerde vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Deze twintig multidisciplinaire teams, die onder andere bestaan uit ontwerpers en zorgprofessionals, krijgen tot september 2017 de tijd om hun ideeën verder uit te werken. De winnaars van de prijsvraag worden eind oktober bekend gemaakt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

 • Kom 12 mei kijken wat Europese fondsen opleveren voor de wetenschap in Limburg

  Persbericht over de Europa om de hoek Kijkdagen

  Op vrijdag 12 mei vindt van 10 tot 17 uur de Europa om de hoek Kijkdag plaats in Centre Céramique. Tijdens deze dag maken bezoekers kennis met een aantal projecten op het gebied van innovatieve gezondheidszorg en biomaterialen die mede mogelijk zijn gemaakt met Europese financiering. Projectleiders laten met onderzoeksmaterialen, beeldanimaties en documentatie zien waar ze mee bezig zijn en wat de maatschappelijke impact is. Bij al deze projecten is de Universiteit Maastricht betrokken.

 • Record aantal inzendingen Brightlands InnovAward

  10 mei 2017

  84 Limburgse ondernemers hebben zich gemeld voor de Brightlands InnovAward. Dat is een record sinds de introductie van deze tweejaarlijkse innovatie stimuleringsprijs in 2013 van Limburg&Co, in het leven geroepen door de Provincie Limburg. Een selectiecommissie heeft er vijftien genomineerd voor de tweede ronde. ,,Het groot aantal inzendingen toont de innovatiekracht van het Limburgs bedrijfsleven aan,” zegt gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur.

 • Werkzaamheden fietsverbinding N280 – Leeuwen in Roermond van start

  04 mei 2017

  Op maandag 8 mei gaan de werkzaamheden van start voor de nieuwe fietsverbinding vanaf de parallelweg van de N280 naar de Mijnheerkensweg in Roermond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot medio oktober 2017. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden in opdracht van de Provincie Limburg en gemeente Roermond uit.

 • Start bouw aansluiting de Hopel Buitenring Parkstad Limburg

  Vanaf maandag 8 mei 2017 wordt een deel van de Dentgenbachweg vier weken afgesloten (ter hoogte van de Hopel). Dit vanwege de bouw van de aansluiting de Hopel die de Dentgenbachweg (vanuit Eygelshoven) en de Mensheggerweg laat aansluiten op de Buitenring Parkstad Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken