Werkzaamheden fietsverbinding N280 – Leeuwen in Roermond van start

Op maandag 8 mei gaan de werkzaamheden van start voor de nieuwe fietsverbinding vanaf de parallelweg van de N280 naar de Mijnheerkensweg in Roermond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot medio oktober 2017. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden in opdracht van de Provincie Limburg en gemeente Roermond uit.

Deelproject van N280 Roermond

De nieuwe fietsverbinding N280 – Leeuwen maakt onderdeel uit van de herinrichting van de N280 Roermond. Deze verbinding wordt aangelegd als alternatief voor de bestaande fietsverbinding tussen de N280 en Leeuwen via de oversteek Wilhelminasingel en een gedeelte van het fietspad langs de Mijnheerkensweg. Als gevolg van de reconstructie van de N280 komt deze te vervallen. Doelstelling is om de fietsverbinding gereed te hebben voordat de werkzaamheden aan de N280 zelf starten. Hierdoor kunnen fietsers zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden gebruikmaken van een veilige fietsroute.

De fietsstructuur N280 voorziet in de aanleg van een fietsroute vanaf de parallelweg van de N280, via de Puylegats naar de Steegstraat. Vervolgens via het Wilhelminaplein, de Slachthuisstraat, over het terrein van de gemeentewerf, onder het spoorwegviaduct Venloseweg door naar de Mijnheerkensweg. De opdracht is verleend aan aannemersbedrijf Heijmans uit Geleen.

Gefaseerd werken

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Op maandag 8 mei starten de werkzaamheden vanaf de Steegstraat richting het Wilhelminaplein. Vervolgens via de Slachthuisstraat naar de gemeentewerf en de Parallelweg. De werkzaamheden op de gemeentewerf vinden zoveel als mogelijk al parallel aan de andere werkzaamheden plaats. Tenslotte wordt de fietsoversteek bij de kruising N280 - Wilhelminasingel verwijderd. Medio oktober 2017 zijn de werkzaamheden gereed.

Overlast beperkt

(Brom)fietsers en voetgangers kunnen gedurende de werkzaamheden gewoon gebruik maken van de huidige fietsroute. Dit geldt ook voor de fietsknooppuntenroute 87 en de Landelijke Fietsroute 3a. Om overlast tijdens drukke (Duitse) feestdagen te voorkomen, worden op deze dagen geen werkzaamheden uitgevoerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op www.limburg.nl/N280 of op www.facebook.com/N280verbindtRoermond

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken