November 2017

 • Nieuwe Kattekoelenvijvers overgedragen

  Op donderdag 30 november werd het beheer van de Kattekoelenvijvers aan de Hoogenboschweg in Brunssum weer overgedragen aan de gemeente Brunssum en de Hengelsportvereniging Brunssum. Vanwege de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg werden in 2015 de oude Kattekoelenvijvers gedempt. In goed overleg met de hengelsportvereniging, Sportvisserij Limburg, het Waterschap, de gemeente Brunssum en de Provincie is er een prachtig nieuw plan ontstaan dat inmiddels geheel gereed is.

 • € 630.000,- provinciale subsidie voor meer en beter opgeleide technici; onderwijs versterkt relatie met bedrijfsleven

  30 november 2017

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten een provinciale subsidie te verlenen van € 630.000,00 voor het Technisch Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL), fase 2. De subsidie is, mede namens Arcus College, LVO, SVOPL en DaCapo College, toegekend aan ROC Leeuwenborgh. Deze tweede fase werkt aan het verder ontwikkelen van het techniekonderwijs in Zuid-Limburg. Het project zet enerzijds in op het in stand houden van een breed en kwalitatief aanbod technische opleidingen. Anderzijds zet het in op een verhoging van de instroom van nieuwe leerlingen en de zijinstroom naar technisch onderwijs in de regio. Ook streeft het project naar een verhoging van het uitstroomniveau.

 • Bijeenkomst over toekomst Limburgs medialandschap

  29 november 2017

  Donderdag 7 december 2017 organiseert de Provincie Limburg een bijeenkomst omtrent de ‘Mediatoekomst in Limburg’.

 • Predicaat hofleverancier voor 125-jarige V.O.F. Nellissen Juwelen te Venlo

  29 november 2017

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' te verlenen aan V.O.F. Nellissen Juwelen bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van dit bedrijf. Gouverneur Theo Bovens overhandigde vandaag de oorkonde die bij het predicaat Hofleverancier hoort aan de directie met de woorden: “U mag trots zijn op uw flonkerende - 24 karaats onderneming en op alles wat u in 125 jaar - verdeeld over vier generaties tot stand heeft gebracht. Die trots wordt vandaag koninklijk geaccentueerd.”.

 • Limburgse Rijksmonumenten in beeld met de Erfgoedmonitor

  29 november 2017

  In Limburg staan veel monumenten die het verdienen bewaard te blijven. Deze monumenten dragen bij aan de identiteit van de provincie. Het maakt dat mensen zich thuis voelen in Limburg. De Provincie werkt er aan dit gebouwde erfgoed zoveel mogelijk te bewaren of te (her)ontwikkelen. Daarom worden alle monumenten gefotografeerd.

 • Provincie investeert opnieuw in verkeersveiligheid

  29 november 2017

  De Provincie Limburg trekt ruim 4 ton subsidie uit voor projecten om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden, met als doel de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. Het gaat om een groot aantal projecten zoals verkeersexamens, fietsverlichtingsacties, opfriscursussen voor senioren, de opleiding van verkeersbrigadiers en verkeersquizzen voor basis- en special-onderwijs.

 • Mevrouw C.C. Leppink-Schuitema waarnemend burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas

  29 november 2017

  De gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft mevrouw C.C. Leppink-Schuitema met ingang van 6 december 2017 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. Mevrouw Leppink was van 2005 tot 2017 burgemeester van de gemeente Montferland.

 • Provinciale huldiging prijswinnaars WMC 2017; gouverneurspenning voor wereldkampioenen, waarderingsbijdrage voor alle winnaars

  29 november 2017

  Alle deelnemende Limburgse muziekverenigingen hebben dit jaar tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) goud gewonnen binnen de diverse categorieën. Twee Limburgse verenigingen mogen zich de komende vier jaar zelfs wereldkampioen noemen. Gouverneur Theo Bovens en gedeputeerde Ger Koopmans hebben dinsdag 28 november namens de Provincie Limburg al deze winnaars feestelijk gehuldigd en beloond met een provinciale waarderingsbijdrage. De twee wereldkampioenen, Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder-Maastricht en de drumband Koninklijke Harmonie van Gronsveld, ontvingen daarnaast uit handen van gouverneur Bovens de Gouverneurspenning.

 • Plan Nature Wonder World van de baan

  Het plan om in een voormalige groeve te Brunssum het attractiepark Nature Wonder World (NWW) te realiseren, is van de baan. Initiatiefnemer Jean Gelissen vindt dat in het huidige politiek-bestuurlijke klimaat in de gemeente Brunssum doorzetten van de plannen niet langer verantwoord is. Ook het Provinciebestuur is tot die slotsom gekomen en heeft derhalve volledig begrip voor de conclusie van de ondernemer.

 • Europees subsidieprogramma EFRO op zoek naar projecten die werkgelegenheid verbeteren; inschrijven vanaf 1 december

  28 november 2017

  Het gaat om projecten die de aansluiting van het HBO/WO-onderwijs op de vraag naar technisch geschoold personeel verbeteren. Denk daarbij aan onderwijsprogramma's en voorzieningen die inspelen op de eisen die het bedrijfsleven aan technisch talent op het gebied van Logistiek, Agri & Food, Chemie & Biobased, Hightech Systemen & Materialen, Life Science & Health en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen stelt. Bij de projecten moeten zowel het bedrijfsleven (MKB) als kennisinstellingen betrokken zijn.

 • Grensoverschrijdende samenwerking in RivierPark Maasvallei gaat volgende fase in

  27 november 2017

  Op maandag 27 november vindt er in het kader van het project ‘RivierPark Maasvallei’ een belangrijke ontmoeting plaats tussen de betrokken partners. Zij ontmoeten elkaar die dag om hun structurele samenwerking rond dit grensoverschrijdende landschapspark te bekrachtigen met de officiële ondertekening van een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst van de 9 Nederlandse partners . “Hiermee geven we uitvoering aan de intentieverklaring die 2015 werd onderschreven, zegt Eric Geurts, gedeputeerde van Toerisme van de Nederlandse provincie Limburg.

 • Nominaties Provinciale Sportprijs Limburg 2017 bekend

  27 november 2017

  Ook in 2017 worden de beste sporters van het jaar weer door de Provincie Limburg onderscheiden met de Go for Gold Sportprijs Limburg. Op zondag 26 november maakte de vakjury per categorie de drie genomineerden bekend. Tot en met 9 december kan er gestemd worden via de website sportprijslimburg.nl.

 • Taskforce gaat treinverkeer grensregio’s aanjagen

  27 november 2017

  Er wordt een internationale Taskforce opgericht die zich sterk maakt voor betere en snellere treinverbindingen in de grensregio’s. Dat heeft het Benelux-parlement afgelopen vrijdag besloten tijdens een vergadering in het Provinciehuis in Maastricht.

 • Team BOMO wint 48-uurs Hackathon op Brightlands Smart Services Campus

  26 november 2017

  Van vrijdagavond 24 t/m zondag 26 november werd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen de tweede editie van de Hackathon Hack4SmartServices georganiseerd. Het thema van de Hackathon was 'mobiliteit als een slimme dienst'. De grote finale van de hackathon vond zondagmiddag plaats in het Forum van de campus. Daar pitchten de hackers hun case voor de jury. De finale was vrij toegankelijk voor publiek. Drie teams mochten een podiumplaats betreden. Zij ontwikkelden volgens de jury de beste en meest veelbelovende toepassing als oplossing voor de challenges op het gebied van mobiliteit.

 • Partnership Team Sunweb en Provincie Limburg

  24 november 2017

  De Provincie Limburg en Team Sunweb, met Tom Dumoulin als kopman en boegbeeld, worden partners van elkaar. De Provincie kan daardoor de kennis en kunde van het team, en de trots en energie die de prestaties van Tom Dumoulin en Team Sunweb hebben losgemaakt, inzetten in een serie activiteiten en evenementen. Team Sunweb heeft in het kader van het partnerschap met de Provincie Limburg besloten meer van zijn activiteiten vanuit Limburg te initiëren.

 • Provincie Limburg ondertekent Green Deal Voedselbossen

  23 november 2017

  Op 23 november tekenden 21 partijen, waaronder de Provincie Limburg, de Green Deal Voedselbossen. De partijen maken hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.

 • Uitbreiding haven Wanssum kan starten

  23 november 2017

  De geplande uitbreiding van de haven in Wanssum met tegelijk de aanleg van een nieuw bedrijventerrein kan van start. Op donderdag 23 november tekent de Provincie Limburg formeel de contracten met de initiatiefnemers, Exclusief Project BV en Havenbedrijf Rotterdam, voor de aankoop van in totaal zes hectare grond die vervolgens weer in erfpacht worden gegeven aan de exploitant van de containerterminal, BCTN. Met de transacties is voor de provincie een bedrag gemoeid van 8,85 miljoen euro.

 • Slim energienet houdt Roermond warm én klimaatneutraal

  17 november 2017

  Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Lokale en regionale stakeholders onderzoeken daarvoor de haalbaarheid van het ontwikkelen van een slim energienet in de gebouwde omgeving. Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Doordat alle betrokken partijen* vandaag de intentieverklaring ondertekend hebben, is er in een vroegtijdig stadium draagvlak gecreëerd voor het realiseren van dit energienet tussen zowel de aanbieder van lage temperatuur restwarmte en de potentiële afnemers. Het haalbaarheidsonderzoek wordt op 1 maart 2018 afgerond.

 • Studenten bedenken oplossingen voor aantrekkelijke binnenstad

  15 november 2017

  MKB-Limburg en Provincie Limburg gaan te rade bij de jongeren zelf.
  Hoe ziet de ideale binnenstad eruit voor jongeren en hoe kan dat gerealiseerd worden in een middelgrote Limburgse stad? Die vragen leggen MKB-Limburg en de Provincie Limburg voor aan de doelgroep zelf: studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Het beste idee dat deze retailchallenge oplevert, wordt beloond met een geldbedrag van € 1.000,-. Het uiteindelijke doel is het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk: steeds minder jongeren bezoeken de binnensteden.

 • Werkbezoek gouverneurs beide Limburgen ‘Samen Limburg, méér Limburg’

  15 november 2017

  De heren Herman Reynders en Theo Bovens, gouverneurs van de beide Limburgen, gaan een werkbezoek brengen aan de beide provincies. Dat doen ze vanuit de gedachte dat de beide Limburgen interessante dingen te bieden hebben waarmee ze samen de krachten kunnen versterken. Donderdag 16 en vrijdag 17 november bezoeken ze plekken waar vitalisering van de samenleving en innovatieve ontwikkeling centraal staan.

 • Een ton voor de kathedraal van Limburg

  14 november 2017

  Op initiatief van Provinciale Staten kan met steun van de Provincie Limburg de restauratie van het orgel van de Roermondse Sint Christoffelkathedraal ‘kathedraalwaardig’ worden voltooid. Hiermee is de finale van het grootschalig restauratieproject van dit Limburgs monument, ook wel ‘de Kathedraal van Limburg’ genoemd, eindelijk in zicht.

 • Omzet Limburgse paardensector gegroeid

  13 november 2017

  De jaaromzet van de paardensector in Limburg is sinds 2009 met 28 procent gegroeid tot 175 miljoen euro. Limburg telt 1.221 organisaties die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn in de paardensector. De sector is goed voor 870 betaalde arbeidsplaatsen die door 1.100 personen worden ingevuld. Naar verwachting investeert de sector de komende vijf jaar in totaal 88 miljoen euro, gemiddeld 18 miljoen euro per jaar.

 • Nieuwe delen Buitenring voor verkeer beschikbaar

  Voor het einde van dit jaar worden er weer nieuwe delen van de Buitenring in gebruik genomen. Vanaf vrijdag 10 november 2017 is het deel tussen de N274 en de N276 beschikbaar. Vanaf vrijdag 17 november kan het verkeer van de rotonde Avantis tot aan de GaiaZOO over de Buitenring rijden. Eerder dan aanvankelijk gepland is -in overleg met de gemeente Kerkrade- ook het Buitenringdeel door het Vauputsdal beschikbaar voor het verkeer.

 • € 100 miljoen voor erfpacht in Limburg

  07 november 2017

  De Provincie Limburg trekt € 100 miljoen uit om het instrument erfpacht vaker in te kunnen zetten als aanjager van de economie. Dat blijkt uit een voorstel dat Gedeputeerde Staten vandaag aan het Limburgs Parlement heeft gestuurd.

 • Meer geld voor succesvolle provinciale regeling woningverduurzaming

  06 november 2017

  Met de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis kunnen eigenaar-bewoners of huurders hun woning verduurzamen en toekomstbestendig maken. Ook kan de regeling gebruikt worden voor het verwijderen van asbest. Omdat er van de Limburgse regeling veel gebruik gemaakt wordt, komt er nu zo’n 10 miljoen euro extra beschikbaar.

 • Limburg gaat voor groene, slimme en toekomstbestendige landbouw

  01 november 2017

  De Provincie Limburg legt de komende jaren nog meer het accent op samenwerking van bedrijven in de agroketens, verantwoorde en maatschappelijk gedragen productie, een trekkersrol van de Limburgse land- en tuinbouw in de energie en klimaattransitie en innovatief ondernemerschap. Dat staat in de notitie ‘Limburg agro voor de wereld van morgen’. Deze notitie is het Limburgse antwoord op mondiale ontwikkelingen en regionale opgaven: daarop speelt de agrarische sector in Limburg flexibel en veerkrachtig in.

 • Een flinke ‘boost’ voor Positieve Gezondheid in Limburg

  Limburg organiseert als eerste Positief Gezonde Provincie in Nederland de Week van de Positieve Gezondheid. Van 2 tot 10 november vinden door heel Limburg activiteiten plaats die dit gezondheidsconcept breed onder de aandacht brengen. De organisatie van de Week is in handen van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond, door de Provincie Limburg opgericht om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid breed in Limburg te verspreiden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken