Oktober 2017

 • Limburgs Aanvalsplan Arbeidsmarkt

  31 oktober 2017

  Meer Limburgers aan het werk, duurzame immigratie, leven lang leren, het goede voorbeeld geven en gezamenlijke bewustwording. Limburg lanceert op 31 oktober het Aanvalsplan ’Zo WERKT Limburg!, een strategie voor een beter functionerende arbeidsmarkt . Dit aanvalsplan vraagt een brede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Deze lancering vormt het startpunt van een gezamenlijke uitwerking van de vijf actielijnen uit het plan.

 • Meer jonge huizenkopers in Limburg: startersregeling opgehoogd

  30 oktober 2017

  De Provincie Limburg stelt € 5 miljoen extra beschikbaar voor de uitvoering van de Startersregeling. Via deze regeling kunnen koopstarters indien nodig in aanmerking komen voor een aanvullende lening voor de koop van de eerste woning. Een starterslening is bedoeld om het verschil tussen de prijs van het eerste koophuis en het bedrag dat de starter bij de hypotheekverstrekker kan lenen te overbruggen.

 • Hack4SmartServices Hackathon populair bij internationale studenten

  30 oktober 2017

  Ruim 60 (inter)nationale studenten, young professionals en experts namen deel aan Inspirational Event, de officiële aftrap van de ‘Hack4SmartServices’ Hackathon op 24, 25 en 26 november 2017.

 • Limburg feliciteert kabinet-Rutte III en doet een aanbod

  27 oktober 2017

  Het College van Gedeputeerde Staten feliciteert het kabinet-Rutte III en doet een aanbod. “Met het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn de coalitiepartijen tot belangrijke afspraken gekomen. Op tal van onderwerpen liggen er ambities die we kunnen verbinden met de Limburgse inzet. Er is veel werk te verzetten. Vanuit Limburg willen we daar gezamenlijk met u de schouders onder zetten.”

 • Provincie Limburg investeert fors in monumenten

  27 oktober 2017

  De Provincie Limburg wil de komende jaren stevig aan de slag gaan met monumentale gebouwen die in verval dreigen te raken. Vanaf 1 november 2017 treedt een regeling in werking waarmee eigenaren van monumenten subsidie kunnen ontvangen voor de restauratie van gebouwen die acute zorg nodig hebben. “Met deze restauratieregeling willen we de basis op orde krijgen,” zegt verantwoordelijk gedeputeerde Hubert Mackus, “Op dit moment heeft Limburg te veel monumenten die in zeer slechte staat verkeren. Dit is een concrete reddingsactie.” De Provincie heeft voor dit jaar in totaal 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

 • Campagne verkeersveiligheid: Laat je zien!

  26 oktober 2017

  Middelbare scholieren in Limburg bedenken de komende weken een nieuwe campagne om fietsverlichting te promoten. Goede fietsverlichting zorgt er voor dat het risico om in het donker te worden aangereden flink afneemt. De winnende inzending wordt gebruikt voor de fietsverlichtingscampagne in de hele provincie Limburg.

 • Limburg Aanpak helpt duizenden werkzoekenden aan nieuwe baan

  25 oktober 2017

  Ruim 3000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben via een gerichte personeelswerving bij VDL-Nedcar en Beej Benders weer een baan kunnen vinden. Goed nieuws voor beide partijen, want door de krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers naarstig op zoek naar extra personeel. In opdracht van de Provincie Limburg presenteerde TNO woensdag 25 oktober de resultaten van haar onderzoek naar de Limburg Aanpak. De belangrijkste conclusie: Succes is maatwerk, en vergt een keihard commitment en gezamenlijk optreden van bedrijven, gemeentes, UWV en de uitzendbranche, gericht op een duurzaam loopbaanperspectief voor de kandidaten.

 • Agrifood krijgt toegang tot Brightlands-fonds

  25 oktober 2017

  Dit is een gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg, Rabobank Venlo, LIOF en Chemelot Ventures.

  De landbouw is een economisch sterke sector in Limburg. Vernieuwende ondernemers in de agrifood-sector krijgen toegang tot Chemelot Ventures. Dat fonds verschaft kapitaal aan startende en snelgroeiende ondernemers op en rond de Limburgse Brightlands campussen. Het fonds gaat zich nu ook nadrukkelijk richten op agrifood.

 • Oproep: denk mee over mobiliteit in de toekomst!

  25 oktober 2017

  Provincie Limburg werkt continue aan de ontwikkeling van oplossingen voor de mobiliteit in Limburg. Voor nu en voor de toekomst. Innovatie, ruimte voor experimenten, maar vooral ook samenwerking met anderen spelen in dat proces een grote rol.

 • Maastricht Aachen Airport wordt logistieke hotspot

  25 oktober 2017

  Luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) krijgt een flinke impuls met de verkoop van 27 hectare bedrijfsterrein aan Leeyen Vastgoed BV uit Beringe. De ondernemer gaat er vastgoed ontwikkelen om de vestiging van internationale logistieke bedrijven bij de Limburgse luchthaven mogelijk te maken.

 • IRONMAN Maastricht - Limburg ook strijdtoneel voor NK Triathlon

  24 oktober 2017

  Tijdens de komende twee edities van de IRONMAN in Maastricht wordt ook het nationaal kampioenschap triathlon lange afstand afgewerkt. Dat heeft de Nederlandse Triathlon Bond besloten. Volgens de bond zijn het parcours, de faciliteiten en de ambiance perfect om de titelstrijd in 2018 en 2019 af te werken.

 • Provinciaal inpassingsplan voor Sibelcogroeve

  24 oktober 2017

  Er komt een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de transformatie van het Sibelcogebied Heerlen – Landgraaf. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben hiermee op dinsdag 24 oktober 2017 ingestemd. Daarmee stemmen GS in enerzijds met de ontwikkeling van een vanaf 2020 gefaseerd opengesteld hoogwaardig natuur- en recreatiegebied van regionale betekenis en anderzijds met het voornemen de zilverzandwinning door Sibelco te verlengen tot 2036. Het milieueffectrapport (MER), dat in het kader van het provinciaal inpassingsplan is opgesteld, concludeert dat de milieueffecten vallen binnen de wettelijke normen.

 • Asbestsanering en verduurzaming zeer urgent: Limburg opent opleidingscentrum

  24 oktober 2017

  Om de saneringsopgave in 2024 te halen zijn nu nieuwe vakmensen nodig

  Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Met het tempo waarin op dit moment wordt gewerkt richting deze deadline, zou Nederland deze opgave bij lange na niet halen: er blijft dan ruim 30 miljoen vierkante meter asbestdak over. Bovendien zijn er veel te weinig asbestsaneerders om de totale opgave van 100 miljoen vierkante meter asbestdak op te ruimen. Limburg neemt ‘2024’ serieus en wil graag versnellen én de asbestopgave koppelen aan verduurzaming. Daarom gaat in Horst aan de Maas op woensdag 25 oktober het eerste opleidingscentrum voor asbest en energie in Limburg open. Het opleidingsaanbod van dat centrum is uniek in Nederland.

 • Provincie steunt Nederweerter Lambertustoren

  20 oktober 2017

  Met een forse financiële bijdrage ondersteunt de Provincie Limburg de noodzaak om het Nederweerter ‘symbool van onverzettelijkheid in oude glorie te herstellen. Daarmee erkent het provinciebestuur het provinciaal belang van dit historisch monument: als men via de autosnelweg A2 de provincie binnenrijdt, valt de Lambertustoren van Nederweert als een imposant landmark meteen op in het nog vlakke Limburgse landschap.

 • 6,2 miljoen voor vernieuwing onderwijs en verbetering aansluiting arbeidsmarkt

  18 oktober 2017

  Twee Limburgse samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijven gericht op zorg en welzijn, en bouw krijgen circa 6,2 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat om het programma VOORdeel en VERVOLG en het CIV Gebouwde Omgeving. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo en een bijdrage van de Provincie Limburg (1,8 miljoen).

 • Gemeentelijke herindeling Heerlen en Landgraaf

  13 oktober 2017

  Het college van Gedeputeerde Staten heeft met instemming kennis genomen van het besluit van de Ministerraad, op voorstel van Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om in te stemmen met de aanbieding van het herindelingsvoorstel aan de Raad van State om de gemeenten Heerlen en Landgraaf samen te voegen.

 • Limburg opent deuren tijdens De Nationale Archeologiedagen

  12 oktober 2017

  Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 13, 14 en 15 oktober krijgen jong en oud op diverse plekken in Limburg de kans om in de wondere wereld van de archeologie te stappen. Deuren die normaal gesloten blijven gaan open, nieuwe vondsten worden onthuld en op verschillende plaatsen mag het publiek ook zelf z'n handen vuilmaken. Meer dan 30 organisaties in de Provincie laten met een gevarieerd programma zien wat er allemaal onder onze voeten verborgen ligt tijdens de 3de editie van de Archeologiedagen.

 • Nieuwe spoorontsluiting Chemelot

  12 oktober 2017

  Er komt een tweede spoorontsluiting van het 800 hectare grote industriecomplex Chemelot in Sittard-Geleen. Door de nieuwe ontsluiting wordt op tal van fronten een belangrijke verbetering bereikt. Aspecten als bereikbaarheid, flexibiliteit, veiligheid, milieu, logistiek en leefbaarheid in de omgeving gaan er op vooruit. De kosten worden geschat op ruim € 25 miljoen.

 • Eerste Dutch Earth Week van start

  11 oktober 2017

  Jan Terlouw, ambassadeur voor een duurzamere maatschappij, heeft gisteren met een inspirerende lezing het startschot gegeven voor de eerste Dutch Earth Week: “We hebben schijnbaar alles voor onze kinderen over, maar laten tóch een verwoeste aarde voor ze achter.” De Dutch Earth Week is een nieuw initiatief van de Provincie Limburg. Van 10 tot en met 14 oktober 2017 zijn er in de hele provincie activiteiten, acties en ontmoetingen.

 • Regeerakkoord: Limburg ziet kansen voor samenwerking

  10 oktober 2017

  De Provincie Limburg, uniek vanwege haar grenspositie, is blij dat de nieuwe regering uitspreekt om grensbarrières weg te werken. De handschoen vanuit onze regio wordt op dit terrein met verve opgepakt. We zien dan ook volop kansen om samen te werken en spreken (opnieuw) uit dat we met een Limburgs Aanbod komen om op tal van fronten nadere afspraken te maken met het nieuwe kabinet.

 • Campagne Geen prut in de put van start

  09 oktober 2017

  Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. Om dit probleem onder de aandacht te brengen gaat van 9 oktober t/m 3 november in heel Limburg de campagne “geen prut in de put” van start.

 • Buitenring volledig opengesteld op 31 augustus 2019

  06 oktober 2017

  De Buitenring Parkstad Limburg is 31 augustus 2019 volledig gereed, zeker anderhalf jaar eerder dan gepland. Dit komt doordat de Provincie eerder kan beschikken over de grond die nodig is voor de aanleg van het turboverkeersplein dat de Buitenring bij Nuth verbindt met de huidige A76. De bouw van dat verkeersplein kan daardoor eerder starten.

 • Positieve CBS/TNO-analyse Limburgse economie

  05 oktober 2017

  CBS/TNO heeft in opdracht van de Provincie Limburg een compositie-analyse gemaakt van de Limburgse economie. De conclusie is dat Limburg een brede economie heeft en dat de conjunctuurgevoeligheid van de provincie lijkt af te nemen. Het campusbeleid van de provincie samen met onderwijs en bedrijfsleven sluit volgens de onderzoekers goed aan op de sterktes van Limburg: chemie, industrie landbouw, zorg en logistiek.

 • Natuurbrug Feldbiss op Brunssummerheide geopend

  02 oktober 2017

  Op maandag 2 oktober opende Gedeputeerde Eric Geurts samen met gebiedsmanager Eduard Habets van Natuurmonumenten het ecoduct dat de Natura2000-gebieden Brunssummerheide en Brandenberg met elkaar verbindt. Het ecoduct, dat onderdeel is van het project Buitenring Parkstad Limburg, heeft de naam Natuurbrug Feldbiss gekregen. Natuurmonumenten wordt de beheerder van de veilige oversteek waarvan niet alleen groot wild zoals reeën, maar ook kleinere dieren zoals amfibieën inmiddels goed gebruik maken.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken