September 2017

 • Zuid-Limburg voor 2e jaar op rij één van de duurzaamste toeristische regio’s ter wereld

  29 september 2017

  De regio Zuid-Limburg is voor de tweede maal een duurzame toeristische trekpleister die mondiaal meetelt. Dat blijkt uit de notering in de Top 100 van ‘Green Destinations’ die Zuid-Limburg in Cascais (Portugal) – in het museum ‘the Presidency of the Republic’– officieel kreeg. Directeur van de VVV Zuid-Limburg, Anya Niewierra, nam de felicitaties in Cascais mede namens gedeputeerde Eric Geurts (toerisme) in ontvangst. De prijs geeft de regio in de toekomst nieuwe communicatiekansen richting de toerist en recreant omdat Zuid-Limburg nu onderdeel gaat worden van een digitale duurzame kaart die op de website van de VVV gaat verschijnen.

 • Limburg is twintig hectare nieuwe natuur rijker

  28 september 2017

  Het voormalig landbouwgebied bij de Bolbergweg in Vlodrop is door Provincie Limburg heringericht tot een leefomgeving voor zeldzame diersoorten en kwetsbare plantensoorten.

 • Limburg op chemiebeurs in Barcelona

  27 september 2017

  Limburg neemt begin oktober deel aan de chemiebeurs Expoquimia in Barcelona. Onderzoekers en wetenschappers van de Limburgse campussen en Universiteit Maastricht, Limburgse ondernemers en vertegenwoordigers van de Provincie Limburg geven er presentaties en nemen deel aan paneldiscussies over de laatste ontwikkelingen in de chemie.

 • Provincie investeert in CBS-project op campus Heerlen

  27 september 2017

  De doorgroei van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen krijgt een zeer stevige impuls. Het Center for Big Data Statistics (CBDS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat op 27 september zijn 1-jarige jubileum vierde, en de Brightlands Smart Services Campus gaan een intensieve samenwerking aan. Gedeputeerde Staten hebben een projectsubsidie van € 2.000.000,- toegekend aan het CBDS, onder voorbehoud van goedkeuring door het Limburgs Parlement.

 • Informatiebijeenkomst herinrichting N270 Via Venray

  25 september 2017

  Op maandag 9 oktober 2017 vindt in het gemeentehuis van Venray een algemene informatiebijeenkomst over de herinrichting van de N270 Via Venray plaats. Iedereen is daarbij van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, en start om 19.00 uur

 • Actiecentrum Limburg Positief Gezond gestart

  22 september 2017

  Vrijdag 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen gaf in de voormalige steenfabriek Plinthos in Schinnen het formele startschot met de onthulling van de slogan ‘Limburg Positief Gezond’. Het Actiecentrum is een belangrijke stap in het streven van Limburg naar de gezondste regio van Nederland.

 • Hou je aandacht op de weg; Onderweg ben ik OFFline

  21 september 2017

  Het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk voor jezelf en andere weggebruikers. Daarom start op maandag 25 september de campagne ‘Onderweg ben ik Offline’. Deze campagne laat zien dat appen, facebooken, tweeten etc. niet samen gaat met een veilige en verantwoorde verkeersdeelname. Hou je aandacht op de weg! De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat samenwerkt met provincies, gemeenten, Politie, diverse maatschappelijke organisaties, telecomproviders en andere bedrijven.

 • Nicoline Wisse Smit neemt afscheid als voorzitter Cultuurtank Limburg

  08 december 2017

  In goed overleg met het Provinciebestuur heeft Nicoline Wisse Smit deze zomer besloten om haar werkzaamheden als voorzitter van de Cultuurtank Limburg te beëindigen. Op 13 september jl. heeft zij haar laatste vergadering geleid. De tijdsdruk die gepaard gaat met het voorzitterschap van dit ambitieuze, nieuwe orgaan ligt hieraan ten grondslag.

 • Netwerk landbouwattachés bezoekt Brightlands Campus Greenport Venlo

  13 september 2017

  “Een deskundig en professioneel gezelschap vanuit de hele wereld maakt kennis met een regio die de hele wereld wil bedienen”. Zo kenmerkt gedeputeerde Hubert Mackus voor Landbouw en Infrastructuur van de Provincie Limburg het werkbezoek van de lokale expert-teams van het Nederlandse Landbouw Attaché’s Netwerk (LAN) aan de Brightlands Campus Greenport Venlo afgelopen dinsdag.

 • Faunabeheerplan waarborgt toekomst bever en beperkt schade en overlast

  12 september 2017

  De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte leefomgeving te bieden en de schade te beperken, is een nieuw Faunabeheerplan Bever 2017-2020 opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg.

 • Beleefweek Nationaal Landschap Zuid-Limburg

  07 september 2017

  Van 16 tot en met 24 september 2017 organiseert het Nationaal Landschap Zuid-Limburg een week met meer dan 40 aantrekkelijke activiteiten voor jong en oud.

 • Wat zou Limburg zijn zonder monumenten?

  07 september 2017

  Een arme bedoening. Gedeputeerde Hubert Mackus ziet het in stand houden en beschermen van het Limburgse erfgoed als een van zijn belangrijkste opgaven. Niet alleen vanuit de functie die hij bekleedt, maar ook vanuit een persoonlijke passie.

 • Verbetering verkeersveiligheid school-thuis routes in Sibbe en Houthem-St. Gerlach

  06 september 2017

  De verkeersveiligheid voor scholieren is op twee school-thuis routes in Valkenburg aan de Geul verbeterd. Het gaat om de routes van scholieren van de basisschool in Sibbe en in Houthem-St. Gerlach. Veel (jonge) fietsers maken gebruik van deze routes. Het doel van de maatregelen is om de fietser een duidelijke plaats op de weg te geven. De maatregelen werken attentie-verhogend en zorgen voor een lagere rijsnelheid van het autoverkeer.

 • SOwhAt!: Seksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren

  06 september 2017

  Seksualiteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken en zo bijdragen aan een seksueel gezondere samenleving. Dat is het doel van SOwhAt!, een Maastrichts initiatief, door en met jongeren ontwikkeld. SOwhAt!, dat zichzelf de gespreksopener voor seksualiteit noemt, gaat in het najaar van 2017 met vernieuwende vormen van sekseducatie op 16 Zuid-Limburgse scholen van start. Woensdagochtend 6 september 2017 trapte SOwhAt! deze pilot af samen met de gedeputeerde van Provincie Limburg Marleen van Rijnsbergen en wethouder van de gemeente Maastricht Mieke Damsma. Zowel de gemeente als de provincie hebben het SOwhAt! project financieel mogelijk gemaakt.

 • Inloopbijeenkomst MIRT-Verkenning A67

  04 september 2017

  Om u te informeren over de mogelijke oplossingen en de samengestelde maatregelpakketten organiseert het projectteam een derde inloopbijeenkomst over de MIRT-Verkenning A67. U bent van harte welkom op donderdag 7 september tussen 17.00 uur en 20.30 uur in Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten.

 • Jaarlijks onderhoud provinciale wegen komend weekend van start

  01 september 2017

  De Provincie Limburg voert in de maanden september, oktober en november het jaarlijks onderhoud uit aan provinciale wegen en fietspaden. Ieder jaar komen verschillende delen van de weg aan de beurt, omdat de deklaag dan versleten is.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken