Erfgoed

Erfgoed verbindt verleden, heden en toekomst. Het omvat alles wat vorige generaties ons hebben nagelaten en wat de huidige generatie wil overdragen aan volgende generaties: rituelen, gebruiken, taal, literatuur en ontelbare andere uitingen. Het gaat daarbij niet alleen om tradities, opgravingen en monumenten zelf, maar ook om de verhalen daarachter. Ze bevatten iets waardevols dat Limburgers bindt. Voor het erfgoedbeleid zijn drie aparte beleidsnota’s opgesteld voor archeologie, monumenten en het (immaterieel) Limburgs erfgoed. Deze vormen samen het Erfgoed-drieluik. De rode draden in deze drie documenten zijn dezelfde, nl.: het realiseren van een groter publieksbereik, vergroten van de zichtbaarheid, meer samenhang en daarmee grotere maatschappelijke impact vanuit een kostenefficiënte benadering.

 • Archeologie

  Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. De vondsten van de eerste bewoners van ons land dateren uit 250.000 jaar voor Christus en zijn opgegraven in Limburg. De Provincie Limburg wil de komende jaren een forse impuls geven aan de zichtbaarheid van archeologie. De toegankelijkheid en vooral zichtbaarheid van de rijkheid van ons (Limburgs) verleden zetten wij prominent in de etalage!

 • Monumenten

  Met 5339 officiële rijksmonumenten en bijna even zoveel gemeentelijke monumenten mag Limburg zich met recht een monumentrijke provincie noemen. Een rijk bezit.
  Het monumentale erfgoed is daarnaast een bron van kennis over het verleden en het inspireert ons bij nieuwe ontwerpopgaven. De monumenten staan niet los van de boeiende achterliggende verhalen. Het monumentaal erfgoed zegt iets over identiteit, over wie we zijn, waar we vandaan komen en wat wij willen koesteren voor volgende generaties.

 • Immaterieel erfgoed

  ‘Toekomst voor erfgoed!’ is de naam van het beleidskader met uitvoeringsprogramma voor immaterieel erfgoed 2016 tot en met 2019. Hierin wordt beschreven wat wij gaan doen op het gebied van provinciaal Immaterieel erfgoed t/m 2019. Samen met het beleidskader monumenten 2016-2019 ‘MoNument in beweging’ en het archeologiekader 2016- 2019 ‘Archeologie in de Etalage! vormt dit het erfgoed-drieluik voor de komende jaren.

  Met hetgeen opgenomen in het beleidskader met uitvoeringsprogramma “Toekomst voor erfgoed” willen we bereiken dat immaterieel erfgoed leeft en we ons rijke erfgoed behouden en blijven gebruiken. Hiervoor is een transitie nodig. Daarin zien we onze grootste opgave voor de komende jaren.

  Die transitie gaan we realiseren via drie actielijnen.
  1. Erfgoed beleven: gericht op het fysiek en digitaal collectiebeheer èn het ontsluiten ervan voor een groot publiek.
  2. Erfgoed op orde: gericht op samenwerking en het bundelen van functies van huidige erfgoedorganisaties.
  3. Erfgoed kapitaliseren: gericht op bevordering van samenwerking, stimulering van ondernemerschap en het betrekken en bereiken van meer jeugd. Om innovatie te stimuleren is een Erfgoedinnovatieregeling ingericht.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken