Monulisaregeling

Limburg onderscheidt zich onder meer door de grote aantallen Rijksmonumenten van andere regio's. Een bijzondere categorie van Rijksmonumenten zijn de gebouwen voor de openbare eredienst. Door dreigende leegstand en minder inkomsten dient aan deze gebouwen extra aandacht te worden gegeven. De Provincie wil het behoud van Rijksmonumenten, zijnde gebouwen voor de openbare eredienst, in de provincie ondersteunen door in dit kader voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken