Economie en Financiën

 • Bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel

  26 juli 2017

  Voor een excellent vestigingsklimaat is het beschikbaar hebben van goed geoutilleerde en bereikbare bedrijventerreinen en kantorenlocaties essentieel. De Provincie Limburg zorgt in samenspraak met de gemeenten voor het juiste aanbod van dergelijke werklocaties qua omvang en kwaliteit.

 • Campussen in Limburg: Brightlands

  03 augustus 2017

  Een excellent vestigingsklimaat beoogt de Provincie Limburg met haar betrokkenheid en een financiële bijdrage van vele tientallen miljoenen euro bij de campussen in Limburg.

 • Europees programma

  Het regionaal beleid van de Europese Unie is gericht op de regionale ontwikkeling en de economische en sociale samenhang (cohesie) in de landen van de Europese Unie. Daartoe verleent zij steun in het kader van de zogeheten Europese structuurfondsen. Ook de Provincie Limburg komt in aanmerking voor Europese steun, in het bijzonder uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarvoor zijn programma's opgesteld, die aangeven op welke wijze en voor welk soort projecten de Europese middelen zullen worden ingezet.

 • Onderwijs en Arbeidsmarkt

  07 augustus 2017

  Limburg heeft een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Goed opgeleide werknemers zijn namelijk cruciaal om de economie te stimuleren. Om de werkgelegenheid in Limburg te behouden en te vergroten. Ook draagt deelname aan de arbeidsmarkt bij aan het welzijn van de Limburger.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken