Campussen in Limburg: Brightlands

Een excellent vestigingsklimaat beoogt de Provincie Limburg met haar betrokkenheid en een financiële bijdrage van vele tientallen miljoenen euro bij de campussen in Limburg.

In de rol van investeerder, lobbyist en verbinder doet de Provincie dat door:

  • bestaande grote bedrijven en multinationals hier te houden
  • nieuwe bedrijvigheid aan te trekken
  • talent op te leiden
  • talent te binden

Op een campus worden namelijk de producten van morgen bedacht, gemaakt en verkocht. Een campus in Limburg is bovendien een briljante combinatie van studenten, specialisten, ondernemers, onderzoekers én de overheid.  

Onder de noemer Brightlands  hebben alle campussen in Limburg zich verenigd in een ijzersterk verbond:

- Brightlands Chemelot Campus
- Brightlands Maastricht Health Campus
- Brightlands Campus Greenport Venlo
- Brightlands Smart Services Campus

Uiteraard is en wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de vlakbij gelegen universiteiten in Eindhoven, Leuven, Aken en Luik, evenals met de (mkb-)bedrijven die feitelijk de grootste werkgevers van Limburg vormen.

Zoeken

Uitgelicht

Kennis-As Limburg

De afgelopen jaren is door de Provincie nauwe samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen gezocht. Voor een sterke regionale economische ontwikkeling zijn sterke kennispartners nodig die de provinciale economische en sociale ambitie delen. Aansluitend op de eerste campus-initiatieven op Chemelot en rond het MUMC in Maastricht is door de kennisinstellingen Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht en Zuyd Hogeschool in april 2013 het 10-jarig programma Kennis As gepresenteerd.

Lees verder

Video Kennis-As Limburg

Zoeken