Kennis-As Limburg

De afgelopen jaren is door de Provincie nauwe samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen gezocht. Voor een sterke regionale economische ontwikkeling zijn sterke kennispartners nodig die de provinciale economische en sociale ambitie delen. Aansluitend op de eerste campus-initiatieven op Chemelot en rond het MUMC in Maastricht is door de kennisinstellingen Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht en Zuyd Hogeschool in april 2013 het 10-jarig programma Kennis As gepresenteerd.

Het doel van de Kennis As is om met gerichte investeringen in onderwijs- en onderzoeksprojecten bij te dragen aan de transitie tot de kenniseconomie in Limburg en tevens bij te dragen aan oplossingen voor een aantal maatschappelijke uitdaging. Fontys Hogeschool is ondertussen formeel toegetreden tot de Kennis As. De HAS Hogeschool met een eigenstandige vestiging in Venlo en de Open Universiteit, zijn ook kennispartijen waarmee intensief samengewerkt wordt binnen de Kennis As initiatieven, evenals met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen), het Fraunhofer Institut en de Universiteit Hasselt. Evenzo zijn de verbindingen met de MBO instellingen sterk in ontwikkeling leidend tot doorlopende leerlijnen en het ontstaan van zogenaamde ‘associate degrees’.

In het voorjaar van 2015 is de Kennis As Limburg geactualiseerd (“Kennis As 2.0”) en daarbij meer dan voorheen ondersteunend aan de ontwikkeling van de Limburgse topsectoren en campussen en de inhoudelijke verbindingen over en weer (‘cross overs’). Daarmee versterkt de Kennis As ook Brightlands. Aanvankelijk geïntroduceerd als merk waarlangs de reputatie, internationale profilering en de regionale binding van belangrijke Limburgse initiatieven in de kenniseconomie gestalte krijgt (2014), is Brightlands inmiddels geëvolueerd in een overkoepelende visie op het intensiveren van de samenwerking van de triple helix-partners van de vier campussen en zo het bundelen van de krachten van Limburg met de ambitie om met focus op een beperkt aantal inhoudelijke terreinen tot de mondiale top te gaan behoren.

Zoeken

Uitgelicht

Video Kennis-As Limburg

Zoeken