Onderwijs en Arbeidsmarkt

Limburg heeft een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Goed opgeleide werknemers zijn namelijk cruciaal om de economie te stimuleren. Om de werkgelegenheid in Limburg te behouden en te vergroten. Ook draagt deelname aan de arbeidsmarkt bij aan het welzijn van de Limburger.

De Provincie werkt samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere overheden (gemeenten en Rijk) aan een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en aan toekomstbestendig onderwijs. Er is een stevige ambitie neergelegd op diverse deelterreinen. Het gaat om de volgende thema’s:

  1. Limburg Werkt Akkoord   
  2. Grensoverschrijdend Leren en Werken
  3. Human Capital Agenda’s en Techniekplan Limburg
  4. Onderwijskwaliteit voor de toekomst
  5. Arbeidsmarktinformatie

De voortgang van de verschillende onderdelen van het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid wordt beschreven in de ‘Voortgangsrapportage ‘onderwijs & arbeidsmarkt 2016-2019’ (pdf, 3 MB).

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken