Asbestvrij

Het asbestvrij maken van daken stimuleert de overgang naar energieneutraal. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij het saneren van het asbestdak, kan gekeken worden of het loont om het dak te voorzien van zonnepanelen, nieuwe isolatiemethoden en/of LED-verlichting.

Rol van de Provincie

De Provincie zet nadrukkelijk in op eigen initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen.

Aanvalsplan asbest en energie

De Provincie Limburg heeft in haar coalitieakkoord 2015-2019 afspraken gemaakt over de aanpak van asbestdaken. Gezamenlijk met partners is het Aanvalsplan Asbest en Energie (pdf, 2 MB) opgesteld. Dit plan is op 5 februari 2016 door Provinciale Staten vastgesteld. Het plan wordt nu verder uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s.

Nationale Asbest Conferentie 2016

De 15e Nationale Asbest Conferentie heeft dit jaar – op initiatief van gedeputeerde Daan Prevoo – voor het eerst in Limburg plaatsgevonden. Bekijk het videoverslag voor een impressie van deze inspirerende bijeenkomst.

Zoeken

Uitgelicht

Aanmelden nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Energieneutraal en Asbestvrij.

Aanmelden nieuwsbrief

Overzicht nieuwsbrieven

Klik hier voor een overzicht van de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven.

Overzicht nieuwsbrieven

Asbestloket

Voor vragen over asbest wordt een provinciaal informatieloket ingericht. Dit asbestloket is nog niet operationeel. Tot die tijd is voor uw vragen het e-mailadres asbest&energie@prvlimburg.nl beschikbaar.

Zoeken