Energieneutraal

De kansen in Limburg voor een duurzame energiehuishouding zijn talrijk en we willen dan ook groeien naar een energieneutrale provincie. We zetten in op energiebesparing, energie opwekken en uitwisselen, kleinschalige haalbare energieopslag, een netwerk voor duurzame energie en warmte.

 • Zon

  Zonne-energie is de ultieme vorm van duurzame energie. Zonne-energie kan benut worden voor het genereren van warmte of van elektriciteit. Doordat de warmte of elektriciteit niet met gas (of een andere fossiele brandstof) hoeft te worden opgewekt, leidt dit tot vermindering van de uitstoot van CO² en daardoor wordt er ook een bijdrage geleverd aan de beperking van de klimaatverandering.

 • Wind

  Windenergie is van nature duurzaam en is relevant voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Windenergie biedt een economische kans voor de directe omgeving. In Limburg willen we dat de opbrengst van de windmolens zoveel mogelijk ten goede komt aan de leefgemeenschap waar turbines worden geplaatst; iedere initiatiefnemer dient dit profijt te beschrijven in het profijtplan. Inwoners moeten kunnen meeprofiteren en grondspeculatie wordt tegengegaan.

 • Warmte

  Ongeveer de helft van alle energie die we gebruiken, heeft de vorm van warmte: verwarming van gebouwen, heet water productie en stoom voor industriële processen. In Limburg wordt bovendien overwegend aardgas gebruikt voor de verwarming van woningen en bedrijven.

 • Energiedashboard

  De opgave voor energieneutraliteit is geconcretiseerd in een Energiedashboard. Het geeft inzicht in de energievraag en het potentieel van duurzame opwekking op verschillende schaalniveaus: Limburg, de regio's en gemeenten.

Zoeken

Uitgelicht

Aanmelden nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Energieneutraal en Asbestvrij.

Aanmelden nieuwsbrief

Overzicht nieuwsbrieven

Klik hier voor een overzicht van de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven.

Overzicht nieuwsbrieven

Zoeken