Europa

Limburg kijkt over de grenzen heen. Dat geldt voor de Provincie, maar ook voor Limburgse instellingen en bedrijven en niet in de laatste plaats voor de Limburgers zelf. In het leven van alledag zijn er altijd al contacten geweest over de (latere) landsgrenzen heen. Limburg is dan ook een Europese regio in hart en nieren.
Door onze ligging en onze historie is grensoverschrijdende samenwerking een vanzelfsprekendheid geworden. De Provincie werkt al vele jaren samen met onze buren in de Euregio. Samen gaan we uitdagingen aan, op velerlei gebied. Ook onderhouden we goede contacten met andere Europese regio's om op die manier van elkaar te leren. Door deze ervaringen heeft Limburg een sterke positie opgebouwd, zowel in Nederland als in Europa. Limburg heeft dan ook de ambitie om zich binnen de Europese Unie verder te ontwikkelen als een echte Europese regio.
Bent u benieuwd wat Limburg zoal doet in Europa? En met wie we samenwerken? Wilt u weten waar u terecht kunt met vragen over Europa? Neem dan een kijkje op deze website waarmee we u informeren over onze Europese partners en projecten en over de voordelen die Europese samenwerking ook u kan bieden.

 • EU-instellingen

  26 juli 2017

  De Europese Unie heeft vijf officiële Europese Instellingen. De Europese Commissie (dagelijks bestuur en uitvoerend orgaan), het Europees Parlement (volksvertegenwoordiging) en de Raad (vertegenwoordiging van de regeringen van de Lidstaten) worden bijgestaan door het Europees Hof van Justitie, dat zorgt voor toezicht op de naleving van de EU-wetgeving en de Europese Rekenkamer, die de Europese begroting controleert. Daarnaast bestaan er nog twee officiële adviesorganen: het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

 • EU-wet- en regelgeving

  26 juli 2017

  De Europese Unie heeft steeds meer invloed op Nederlandse wetten en regels. Meer dan de helft van onze wetgeving komt direct of indirect uit Brussel. Niet alleen de nationale overheid in Den Haag moet hiermee rekening houden, maar ook gemeenten en provincies krijgen hier in toenemende mate mee te maken. De Provincie Limburg is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Europese regels. Als de Provincie zich niet aan de Europese regels houdt, kan dit juridische en financiële gevolgen hebben.

 • EU-fondsen en projecten

  26 juli 2017
 • Europese netwerken

  06 juni 2017
 • Meer informatie en links

  19 juli 2013
 • Provinciaal beleid in de EU

  De Provincie Limburg werkt hard om de positie van Limburg in Europa te verbeteren en internationale projecten tot een succes te maken.
  Limburg werkt met de andere Nederlandse provincies samen in het Interprovinciaal Overleg en het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Daarnaast is Limburg altijd op zoek naar andere vormen van belangenvertegenwoordiging om Limburg nog beter in Europa op de kaart te zetten.

 • Samenwerking met Duitsland en België

  Limburg grenst over een lengte van 195 kilometer aan Duitsland. De westgrens en een deel van de zuidgrens van de provincie is over een lengte van 130 kilometer tevens de grens met Vlaanderen. In het Zuiden grenst Limburg ook aan Wallonië. Samenwerken met het buitenland is voor Limburg dus een noodzaak.

 • Kennisgevingen staatssteun

  Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven. Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar internetsite bekend moet maken. Hieronder treft u aan informatie over steunmaatregelen die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken