EU-fondsen en projecten

EUprogramma

Het regionaal beleid van de Europese Unie is gericht op de regionale ontwikkeling en de economische en sociale samenhang (cohesie) in de lidstaten van de Europese Unie. Daartoe verleent zij steun in het kader van het zg. EU-cohesiebeleid (ofwel: Structuurfondsen. Ook de Provincie Limburg is betrokken bij het benutten van middelen uit het EU-cohesiebeleid, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP-Zuid), Interreg, Europees Sociaal Fonds en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP. Daarvoor zijn programma's opgesteld, die aangeven op welke wijze en voor welk soort projecten de EU-middelen zullen worden ingezet.

Meer informatie vindt u bij de volgende onderwerpen:

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken