EU-instellingen

De Europese Unie heeft vijf officiële Europese Instellingen. De Europese Commissie (dagelijks bestuur en uitvoerend orgaan), het Europees Parlement (volksvertegenwoordiging) en de Raad (vertegenwoordiging van de regeringen van de Lidstaten) worden bijgestaan door het Europees Hof van Justitie, dat zorgt voor toezicht op de naleving van de EU-wetgeving en de Europese Rekenkamer, die de Europese begroting controleert. Daarnaast bestaan er nog twee officiële adviesorganen: het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

De Europese Unie (EU) heeft vier politieke instellingen.

  1. De Europese Commissie; het dagelijks bestuur en uitvoerend orgaan van de EU en de enige instelling die wetsvoorstellen mag doen.
  2. Het Europees Parlement; de rechtstreeks verkozen vertegenwoordiging van de burgers van de EU.
  3. De Raad van de Europese Unie; de vertegenwoordiging van de regeringen van de Lidstaten. 
  4. De Europese Raad; stippelt de koers uit voor het EU-beleid, maar heeft zelf geen wetgevende macht. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere, niet-politieke Europese instellingen waarvan de onderstaande het belangrijkst zijn.

  • Het Europees Hof van Justitie, dat zorgt voor toezicht op de naleving van de EU-wetgeving.
  • De Europese Rekenkamer, die de Europese begroting controleert.

 

Europese regio’s, vertegenwoordigd in het Comité van de Regio's, spelen zelf een adviserende rol in het Europese besluitvormingsproces.

De regels en procedures voor de besluitvorming in de Europese Unie zijn vastgelegd in de Verdragen. Meer informatie over de Europese instellingen en de besluitvorming vindt u hier.

De Provincie Limburg onderhoudt goede contacten met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Een aantal van onze medewerkers zijn permanent in Brussel gevestigd om de belangen van Limburg bij de Europese Instellingen te vertegenwoordigen.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken