Europese netwerken

EuropaWebsite PoppetjesEu

De Provincie Limburg maakt onderdeel uit van een groot aantal organisaties die zich inzetten voor Europese integratie. Dit heeft voor de provincie een aantal voordelen; we zijn snel op de hoogte als er zich belangrijke veranderingen voordoen en we kunnen leren van anderen. Bovendien kunnen we de kennis en expertise die we hebben als Europese proefregio delen met anderen. Limburg werkt niet alleen samen met de andere Nederlandse provincies in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel en het Interprovinciaal Overleg in Den Haag om de provinciale belangen te vertegenwoordigen, maar heeft ook goede contacten binnen de verschillende Euregio's. Op een groot aantal gebieden wordt ook met onze buurlanden België en Duitsland samengewerkt. Limburg maakt ook onderdeel uit van het Comité van de Regio's, het officiële adviesorgaan van de Europese Instellingen.


Daarnaast neemt de Provincie Limburg deel aan een aantal speciale netwerken die ieder hun eigen doelstellingen en thema's hebben. Al deze organisaties zetten zich in voor een speciaal doel dat ook voor de provincie van groot belang is. De belangrijkste netwerken staan hieronder genoemd.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

De Council of European MunicipalitiesandRegions (CEMR) is een platform dat de belangen van gemeenten en regio's in Europa vertegenwoordigt. Het is de grootste organisatie voor decentrale overheden. In totaal zijn meer dan 100.000 gemeenten en regio's uit meer dan 35 landen lid. De organisatie kijkt dus zelfs over de grenzen van de Europese Unie heen.
Het platform streeft er naar om de invloed van decentrale overheden op Europese wet- en regelgeving te vergroten en kennis over Europees beleid uit te wisselen. De commissies en werkgroepen van het CEMR bestaan uit medewerkers van decentrale overheden en zijn betrokken bij het opstellen van nieuwe Europese wet- en regelgeving op verschillende beleidsterreinen, zoals regionaal beleid, transport en milieu.
Officiële website van de CEMR: http://www.ccre.org/

Assembly of European Regions (AER)

De Assembly of European Regions (AER) is een samenwerkingsverband van 255 regio's met als belangrijkste doel het promoten van regionale democratie, subsidiariteit en diversiteit in Europa. Deze regio's proberen regionale samenwerking te versterken en Europese besluitvorming zo te beïnvloeden dat deze ten gunste van de regio's is.
 De AER is in 1985 opgericht en is onafhankelijk van de Europese Unie en de nationale overheden. De leden kunnen dus hun eigen internationale agenda bepalen. In een aantal commissies worden bijvoorbeeld projecten opgezet om de werkgelegenheid in de regio te versterken of om streektalen en streekproducten te promoten.
Officiële website van de Assembly of European Regions: http://www.aer.eu/

Association of European Border Regions (AEBR)

De Assocation of European Border Regions zet zich in voor alle Europese grensregio's en probeert oplossingen te vinden voor de specifieke problemen waar mensen die in deze gebieden wonen dagelijks mee te maken krijgen. Hoe moet ik mijn auto verzekeren als ik iedere dag aan de andere kant van de grens ga werken? En mag ik ook net over de grens naar de dokter? Mensen die in Limburg wonen hebben hier uiteraard vaak mee te maken. Daarom is Limburg via de verschillende Euregio's bij de AEBR betrokken.

Officiële website: http://www.aebr.eu/

PURPLE

De Europese Unie bestaat voor ongeveer 80% uit landelijk gebied, daarom is er binnen de EU veel aandacht voor het landbouwbeleid. Toch woont maar ongeveer 25% van de bevolking in deze landelijke gebieden. De overige 75% van de bevolking woont in stedelijke gebieden, die ongeveer 20% van het Europese grondgebied vormen. Deze stedelijke gebieden hebben hun eigen sociale, economische, maar ook landbouwkundige uitdagingen.
PURPLE is een platform voor zogenaamde peri-urbane regio's in Europa, dat meer aandacht vraagt voor de specifieke problemen van deze stedelijke gebieden en de daarbij behorende landelijke gebieden.
Limburg maakt onderdeel uit van het PURPLE netwerk dat in 2004 werd opgericht. Het PURPLE netwerk bestaat in totaal uit 15 Europese regio's verspreid over Europa: Catalonië, Dublin, Vlaanderen, Frankfurt Rhein-Main, Regio Ile de France, Regio Randstad, MHAL (Provincie Limburg), Nord Pas de Calais, Regio Rhône-Alpes, MazoviaVoivodship, South East England, South Moravia, Regio Stockholm, West Midlands en Wielkopolska.
Officiële PURPLE website: http://www.purple-eu.org/

European Chemical Regions Network

De chemische industrie is een van de belangrijkste industriële sectoren in Europa.
De Europese chemie-regio's hebben allemaal hun eigen kenmerken. Toch hebben ze allemaal te maken met een aantal uitdagingen als gevolg van globalisering, de uitbreiding van de EU en het nieuwe Europese chemie beleid.
Het European Chemical Regions Network werd in 2007 opgericht nadat een aanvraag voor een Interreg IIIC subsidie goedgekeurd was. ECRN behartigt op verschillende manieren op Europees niveau de belangen van regio's waar de chemische industrie een belangrijk onderdeel van de economische structuur is. De belangenbehartiging betreft uiteenlopende terreinen zoals open innovatie, milieuthema’s, infrastructuur en logistiek.Op dit moment bestaat het netwerk uit 19 regio's uit 8 verschillende landen.
Officiële website: http://www.ecrn.net/

Demographic Change Regions Network (DCRN)

Dit netwerk is bedoeld voor regio’s die te maken hebben met belangrijke demografische veranderingen. Het vraagt aandacht voor deze veranderingen, die aan veel beleidsterreinen raken en daarmee een belangrijke uitdaging vormen bij de inspanningen van overheden om de levenskwaliteit ook in de toekomst op peil te houden. Er moet immers rekening worden gehouden met een afnemende en vergrijzendebevolking. Het netwerk richt zich op beleidsbeïnvloeding, informatie- en kennisuitwisseling en projectontwikkeling. Verschillende regio’s uit het netwerk, waaronder Limburg, hebben bijvoorbeeld deelgenomen in het InterregIVc project DART (DecliningAegingandRegionalTransformation). Alle informatie over dit Interreg-project vindt u op http://www.dart-project.eu/.
Officiële website: http://www.dcrn.eu/

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken