EU-wet- en regelgeving

De Europese Unie heeft steeds meer invloed op Nederlandse wetten en regels. Meer dan de helft van onze wetgeving komt direct of indirect uit Brussel. Niet alleen de nationale overheid in Den Haag moet hiermee rekening houden, maar ook gemeenten en provincies krijgen hier in toenemende mate mee te maken. De Provincie Limburg is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Europese regels. Als de Provincie zich niet aan de Europese regels houdt, kan dit juridische en financiële gevolgen hebben.

EuropaWebsite AdministratieEU

De Europese Unie heeft steeds meer invloed op Nederlandse wetten en regels. Meer dan de helft van onze wetgeving komt direct of indirect uit Brussel. Niet alleen de nationale overheid in Den Haag moet hiermee rekening houden, maar ook gemeenten en provincies krijgen hier in toenemende mate mee te maken. De Provincie Limburg is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Europese regels. Als de Provincie zich niet aan de EU-regels houdt, kan dit juridische en financiële gevolgen hebben.

De mate van Europese invloed is afhankelijk van het specifieke beleidsterrein. Sommige zaken als milieuvervuiling en waterhuishouding houden niet op bij de grens en daarom wordt op deze terreinen intensief samengewerkt.

Ook op het gebied van mededinging heeft de Europese Unie veel invloed. De Provincie moet zich bijvoorbeeld houden aan de EU-regels voor aanbestedingen. Als zij een overheidsopdracht wil laten uitvoeren dan is zij boven een bepaald drempelbedrag verplicht om dit bekend te maken om zo verschillende partijen een kans tot inschrijven te bieden. Daarnaast is staatssteun die mededinging verstoort of dreigt te verstoren niet toegestaan. De Provincie is daarom verplicht (uitzonderingen daargelaten) om zulke staatssteun bij de Europese Commissie te melden.

Vanwege deze toenemende invloed is het van groot belang dat de Provincie Limburg op de hoogte is van EU- wet- en regelgeving. De medewerkers van de Provincie houden de EU-dossiers die invloed hebben op hun beleidsterrein goed in de gaten. Bovendien probeert de Provincie ook actief invloed uit te oefenen op toekomstige EU-regels. Zij doet dit in samenwerking met de andere Nederlandse Provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). Bovendien is de Provincie Limburg vertegenwoordigd in de Euregio Maas-Rijn en een groot aantal Europese netwerken. Uiteraard werkt de Provincie Limburg ook samen met de Nederlandse ministeries en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU) in Brussel om de rol van Nederland én Limburg in de Europese Unie te versterken.

Voor meer informatie over EU-wet- en regelgeving kunnen decentrale overheden en andere geïnteresseerden terecht bij het kenniscentrum Europa Decentraal.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken