Documenten

 • Seminar ‘Transformatie: goud geld!’

  25 juli 2017

  Met ingang van 2015 zijn de taken op het terrein van jeugdzorg, Participatiewet en de extramurale zorg aan langdurig zieken en ouderen de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Gemeenten vormen de bestuurslaag die dit dichtbij de burgers het beste kan organiseren. Inzet daarbij is één gezin, één plan, één regisseur. Gemeenten zijn zowel voor de preventie als voor de volledige uitvoering van deze nieuwe taken verantwoordelijk. Dit heeft grote gevolgen voor de burgers en voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen het Rijk, gemeenten en burgers.

 • Verdiepingsonderzoeken per gemeente

  In 2004 hebben GS besloten het financieel toezicht op een andere wijze uit te voeren. Een belangrijk onderdeel bij de modernisering van het toezicht is het financiële verdiepingsonderzoek, vaak afgekort als 'VDO'. Het is een onderzoek van de financieel toezichthouder naar de financiële positie én de financiële functie van een gemeente. Met name het onderzoek naar de financiële functie is nieuw. Hierbij bekijkt de toezichthouder of de gemeente de randvoorwaarden heeft vervuld om de planning- en controlcyclus op een goede manier te doorlopen, zodat er betrouwbare documenten, zoals de begroting en jaarstukken, uitkomen. De Provincie onderzoekt elke Limburgse gemeente één keer in de vier jaar met een VDO. De resultaten leiden tot een rapport en op basis van het rapport besluiten GS of de gemeente voor vier jaar het lichte repressieve toezicht kan krijgen.
  In 2005 heeft de Provincie het VDO bij twee gemeenten getest en vanaf 2006 zijn alle gemeenten met een VDO onderzocht. In 2010 is de eerste ronde verdiepingsonderzoeken afgerond. In 2011 is de Provincie met de tweede ronde gestart. En in 2015 is de derde ronde van start gegaan.
  Hieronder zijn de resultaten en rapporten vanaf 2012 te vinden.

 • Belastingoverzicht 2017

  24 maart 2017, pdf, 632kB

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken