Externe veiligheid

Informatie over omgevingsveiligheid, ruimtelijke ordening en veiligheid, toezicht risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen, het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2015-2018 en de Risicokaart Limburg.

 • Omgevingsveiligheid

  07 januari 2016

  Omgevingsveiligheid Externe veiligheid of omgevingsveiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico's die luchthavens geven vallen onder externe veiligheid.
  Op de Risicokaart kunt u bekijken welke risicovolle bedrijven, transportroutes of buisleidingen in uw directe omgeving liggen.

 • Ruimtelijke ordening en veiligheid

  08 januari 2016

  Ruimtelijke ordening en veiligheid Bij het maken van ruimtelijke plannen houdt de Provincie rekening met veiligheidsrisico's. Het kan hierbij gaan om activiteiten die zelf veiligheidsrisico's kunnen veroorzaken, zoals bedrijventerreinen of wegen of om kwetsbare functies die gepland worden in de buurt van risicovolle activiteiten.

 • Toezicht op risicovolle bedrijven

  07 januari 2016

  Het Besluit Risico´s Zware Ongevallen (BRZO) is van toepassing op de meest risicovolle bedrijven in Nederland.

 • Vervoer gevaarlijke stoffen

  12 oktober 2016

  afbeelding gevaarlijke stoffen Het vervoeren van gevaarlijke stoffen, chemische producten, brandstoffen, aardgas, lpg, kan risico’s opleveren voor mens en milieu. De Provincie probeert de gevaren zoveel mogelijk te beperken.

 • Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018

  28 maart 2016

  Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 geeft de provinciale inkleuring van het deelprogramma Uitvoering lokaal externe veiligheidsbeleid van de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018.

 • Risicokaart Limburg

  11 januari 2016

  afbeelding risicokaart U kunt via de kaart zelf zien welke risico’s er bij u in de buurt zijn. Ook krijgt u advies over wat u moet doen in het geval van een calamiteit.

 • Links

  13 juli 2017

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken