Natuurgegevens

NatuurgegevensLimburg

In 1983 is de Provincie Limburg gestart met onderzoek naar de ligging en aard van de natuurwaarden. Om natuur te kunnen beschermen of te verbeteren is het belangrijk om te meten: op welke plaats bevinden zich welke natuurwaarden en in welke toestand?
Door de komst van de Flora- en Faunawet en de Europese regelgeving op het vlak van soortenbescherming bestaat er momenteel de plicht om meer dan ooit te voren rekening te houden met de natuur. Bij allerlei ruimtelijke ingrepen moet inzichtelijk worden gemaakt of er door deze activiteiten beschermde planten- en diersoorten worden geschaad. Met de Natuurgegevens website kunnen initiatiefnemers al in een heel vroeg stadium kennis nemen van de actuele planten- en vogelwaarden in hun plangebied.

De op deze site getoonde data zijn verzameld met steun van het Europese Interreg III–project BRANCH.

Groen Natuurgegevens BranchNL80A  Groen Natuurgegevens KLEINER80A

Voor een compleet beeld van de overige natuurwaarden kunnen andere bronnen, zoals die van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg geraadpleegd worden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken