Provinciaal Natuurbeheerplan

Het Provinciaal Natuurbeheerplan (voorheen Stimuleringsplan voor Natuur, Bos en Landschap) vormt het leidend document voor de subsidieverlening van de SNL. Dit plan beschrijft de beleidskaders van de provincie voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer en landschapsbeheer. In het natuurbeheerplan staat waar welke typen natuur, agrarische natuur en landschap aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe de natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er zijn voor landschapsonderhoud.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken