Soortenbescherming

De Provincie Limburg heeft vastgesteld welke soorten dieren en planten extra aandacht nodig hebben om uitsterven te voorkomen en van welke uitgestorven soorten het gewenst is dat ze terugkeren in het Limburgse landschap. Met subsidies voor inrichtings- en beheermaatregelen besteden we aan deze soorten extra aandacht. Om de uitgangssituatie en effecten van het beheer te meten, doen we onderzoek naar de aanwezigheid van bedreigde soorten.

  • Actieplan bedreigde soorten Noord- en Midden-Limburg

    01 november 2012

    Het 'Actieplan bedreigde soorten Noord- en Midden-Limburg' dient als handvat voor gebiedscommissies en organisaties in de streek om maatregelen voor bedreigde soorten te kunnen nemen.

  • Korenwolf

    Toen in 2002 de laatste bewoonde hamsterburcht in Heer (gemeente Maastricht) werd gevonden, leek het er op alsof de korenwolf voorgoed was uitgestorven in Zuid-Limburg. Om dit te voorkomen werd in datzelfde jaar begonnen met de herintroductie van de wilde hamster via een fokprogramma dat door Das & Boom in 1999 was gestart. Inmiddels gaat het een stuk beter met de korenwolf. Dat de meeste burchten in korenwolfvriendelijke terreinen zijn gevonden, geeft aan hoe belangrijk het speciale korenwolfbeheer is. Op deze website vindt u onder meer informatie over bescherming van de korenwolf, hamsterbeheer en subsidieregelingen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken