POL2014

Op 12 december 2014 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) vastgesteld. Dit POL2014 is in samenwerking met gemeenten en stakeholders opgesteld. POL2014 is een plan op hoofdlijnen. In samenhang met POL2014 zijn er programmatische beleidsdocumenten, een omgevingsverordening met bijbehorende beleidsregels, en inpassingsplannen.

  • Het digitale POL (POL-viewer)

    25 november 2016

    Button Het digitale POL Het POL2014 kan via de POL-viewer worden geraadpleegd als een objectgericht digitaal plan. U kunt via trefwoorden, de inhoudsopgave of door in de kaart op een locatie te klikken een keuze maken en inzicht krijgen in het provinciale beleid. Onder de help-functie wordt in een aantal instructievideo’s uitgelegd hoe dit werkt. De kaartbeelden bij het POL2014 zijn indicatief en laten ruimte voor maatwerk op gemeentelijk schaalniveau.
    Aan het POL2014 ligt een plan-MER (milieu-effectrapport) en Passende beoordeling ten grondslag.

  • POL2014 incl. kaarten in PDF

  • Resumé (D,Eng,Fr) POL2014

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken