Provinciale sportlinks

Links naar de diverse sportorganisaties die een provinciale sportondersteunende rol hebben.

 • Basissport Limburg

 • Huis voor de Sport

  Alle activiteiten en werkzaamheden van het Huis voor de Sport zijn er op gericht om de sport in Limburg in al haar facetten op een hoger niveau te krijgen. Het Huis voor de Sport is in 2002, mede door Provincie Limburg opgericht.

 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

  Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen is het landelijk kennis- en innovatie centrum voor sport en bewegen met als taken advisering, begeleiding, ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

 • Stichting Onbeperkt Sportief

  De Stichting Onbeperkt Sportief wil samen met haar partners ervoor zorgen dat meer mensen met een handicap – lichamelijk, verstandelijk, met een visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme, en chronisch zieken – deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.

 • Topsport Limburg

  Deze stichting is actief op het terrein van topsport en met name op het gebied van talentbegeleiding en talentherkenning.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken