Horst aan de Maas

VITALE STAD IN DE REGIO - Horst focust op een vitale samenleving waarin jong en oud, amateur en professional samen cultuur en kunst maken en beleven. Daarbij wordt de komende jaren  de centrumontwikke-ling Horst-Zuid aangepakt met de revitalisering van het sociaal cultureel centrum ?t Gastho?s en het verbeteren van de infrastructuur in de omgeving daarvan. Verder focust Horst op de spoorwegveiligheid en de bereikbaarheid van de stationsomgeving Horst-Sevenum. Hierdoor verbetert de spoorveiligheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van alle voorzieningen en wordt de regionale economische, culturele en recreatieve functie van Horst verder bevorderd.

Kaart van Horst

’t Gasthoês en omgeving
In het convenant is een provinciale bijdrage van vijf miljoen euro opgenomen voor onder meer de revitalisering van het sociaal cultureel centrum ’t Gasthoês en het verbeteren van de infrastructuur in de omgeving daarvan.
Spoorveiligheid en aanpassen stationsomgeving Horst-Sevenum
Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers en de bereikbaarheid van het station willen provincie en de gemeente een tunnel aanleggen voor langzaam verkeer. Net als bij de verbetering van de spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo, zal ook in deze stationsomgeving de spoorveiligheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van alle voorzieningen door deze ingreep verbeteren.

Met het realiseren van de plannen voor het centrum zijn ca. 150 mensjaren werk gemoeid.

 

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.

Zoeken