Maastricht

Als leidraad voor haar plannen kiest Maastricht bewust voor het profiel van  kennis- en cultuurstad. De ambitie is om met de partners in de regio te komen tot ??n samenhangend gebied, een stedelijk en landschappelijk netwerk dat aantrekkelijk is om te wonen, werken en verblijven en waar Maastricht een substanti?le bijdrage aan levert door middel van een aantrekkelijk stadcentrum, een divers aanbod aan woonmilieus, hoogwaardige culturele voorzieningen en uitstekende verbindingen.

Kaart Maastricht

Maastricht is de hoofdstad van Limburg, met wereldwijde naamsbekendheid dankzij een evenement als de kunstbeurs Tefaf en de internationale universiteit. Daar moet iets te beleven en te ontdekken zijn én de stad moet goed bereikbaar zijn.
De gemeente focust in haar programma met de Provincie op de Groene Loper, Belvédère/ Sphinxkwartier, MECC en Herstructurering. Dit zijn plekken waar stedelijkheid, economie en sociale ontwikkelingen samenkomen met mobiliteit, cultuur, historie en duurzaamheid. Zo is het investeringsplan voor het MECC essentieel voor de ontwikkeling van de nabijgelegen Maastricht Health Campus en voor de internationale uitstraling van stad en regio. Maastricht is een internationale universiteitsstad waar het goed wonen, werken en verblijven is.
De vele ontwikkelingen op het gebied van cultuur, horeca, wonen en retail in het industriële Sphinxkwartier, werkgelegenheid bij de Health Campus en de hernieuwde verbinding tussen wijken door de Groene Loper geven Maastricht het vernieuwende verblijfsklimaat dat past bij een internationale universiteitsstad. De doorontwikkeling van deze locaties is essentieel voor het economisch en sociaal versterken van de stad. Het betreft de hoogwaardige inrichting van vijftien hectare openbaar gebied en groen, de aanleg van verbindingen voor langzaam verkeer, de versterking van de culturele infrastructuur en de herbestemming van monumenten.

 

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.

Zoeken