Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg

Het actieplan Waterrecreatie is bedoeld als ontwikkelingsinstrument voor de waterrecreatie met een directe relatie met de Maas en de doorgaande kanalen. Het geeft richting aan de varende watersport en daaraan gekoppelde sport- en recreatiebeleving.

Het Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg is vastgesteld als uitwerkingsnotitie van het Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019.

Het is een ontwikkelingsinstrument voor de waterrecreatie met een directe relatie met de Maas en doorgaande kanalen. In het plan is een analyse gemaakt van het aanbod en de marktvraag. Op basis hiervan en de input van betrokkenen zijn een viertal programmalijnen benoemd:

  • Nieuwe doelgroepen en verjonging publiek;
  • Bereikbare en bruikbare oevers/bestemmingen;
  • Integratie met de “droge” recreatiesector;
  • Betaalbaarheid en realiseerbaarheid.

Naast de programmalijnen worden ook de belangrijkste gebiedsontwikkelingen beschreven. Zij sluiten aan bij de programmalijnen of vormen een belangrijke voorwaarde voor de uitbouw van de waterrecreatie. Projecten die uitgevoerd gaan worden moeten voldoen aan diverse criteria die in het plan zijn beschreven.

Programmamanager van dit Actieplan is Rob Vrolijks,  e-mail: info@vrolijks.nl, tel. +31 (0)76 5339850

Documenten

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken