Vitaliteit verblijfsrecreatie

De Provincie Limburg gaat de problematiek rondom de vitaliteit van vakantieparken in Limburg aanpakken. Uit een vitaliteitsscan die is uitgevoerd in 2015 is namelijk gebleken dat een kwart van het aanbod van vakantieparken niet meer aan de vraag van de toerist veeleisende toerist voldoet.

Veel parken worden bovendien niet meer volledig toeristisch gebruikt, er wordt permanent gewoond en ook vindt er huisvesting van arbeidsmigranten plaats. Vele bedrijven dreigen op deze manier het contact met de toeristische markt definitief te verliezen en komen vaak in een neerwaartse spiraal terecht. Dit levert ook leefbaarheids- en veiligheidsproblemen op die het imago van de sector schaden.

Werken aan een kwaliteitsimpuls
Deze bedrijven hebben een kwaliteitsimpuls nodig zodat het totale toeristische product van Limburg versterkt wordt. De Provincie heeft samen met de Limburgse gemeenten en in afstemming met de verblijfsrecreatiesector een Plan van Aanpak ontwikkeld voor de vitalisering van de verblijfsrecreatie. Het Plan van Aanpak is op te vragen via onderstaand contactpersoon.

Pilotprojecten van start
Om ervaring op te doen met deze aanpak wordt in 2017 gestart met een aantal pilotprojecten in Limburg, die representatief zijn voor de opgave waar we voor staan. Waar nodig zal een team van deskundigen betrokken worden om de pilots op gang te helpen in het proces van vitalisering. Op basis van de ervaringen met deze pilotprojecten zal de aanpak in 2018 verder aangescherpt worden.

Meer informatie?
Lees het persbericht of neem contact op met Yvonne Kokkelkoren, (043) 3897217.

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken