Bereikbaarheid

De Provincie Limburg streeft een veilige, vlotte, betrouwbare en duurzame mobiliteit na. Omdat files gemiddeld € 25/uur/voertuig kosten, zetten we in op een optimaal gebruik van de Limburgse weginfrastructuur en een totaal verkeers- en vervoerssysteem dat in balans is. Het juiste gebruik van de infrastructuur wordt gecoördineerd door de Provincie Limburg en samen met alle wegbeheerders worden afspraken gemaakt over het beter benutten van de bestaande wegennetwerken. Daarnaast zetten we in op een mental-shift. Door de inzet van gedragsbeïnvloeding maken we reizigers en logistieke vervoerders bewust van de verplaatsingsmogelijkheden die er zijn. Zowel tijdens het juiste infragebruik als tijdens een bewuste verplaatsingskeuze is actuele verkeers- en reisinformatie essentieel.
Op bepaalde momenten en in bepaalde gebieden is extra inzet nodig. Via de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak worden dan specifieke tools ontwikkeld en ingezet om daarmee de pieken in de verkeersbelasting op te vangen.

 • Verkeers- en vervoersmanagementplan Limburg 2014-2019

  06 juli 2016, pdf, 4MB

  Dit visiedocument beschrijft de ambitie van de Provincie Limburg als het gaat om een veilige, vlotte, betrouwbare en duurzame mobiliteit. De inzet van maatregelen op het gebied van verkeers- en vervoersmanagement worden hierin beschreven en geordend. Ook staat in dit document beschreven welke rollen en verantwoordelijkheden de verschillende stakeholders hebben in de voorbereiding en uitvoering van de beschreven maatregelen.

 • Limburg Bereikbaar

  De website www.limburgbereikbaar.nl is in de eerste plaats een verzamelpunt van informatie voor de reiziger. De website biedt een plek om alle informatie over wegwerkzaamheden, die overheden onderling al langer met elkaar delen, ook beschikbaar te stellen voor alle reizigers. Daarnaast vindt men er informatie over parkeerlocaties, berichten over files via twitter en alternatieve reiswijzen zoals het openbaar vervoer en de fiets. Van de site zijn ook apps beschikbaar.
  De website biedt de mogelijkheid om een eigen stads- of regiopagina op te maken en te koppelen. Zo zijn er nu al pagina’s opgesteld door Venlo en Parkstad en wordt er verwezen naar de reeds bestaande site van Maastricht Bereikbaar.

 • Maastricht Bereikbaar

  Maastricht-Bereikbaar is een programma dat opgesteld is door overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten om de stad Maastricht en de regio blijvend bereikbaar te houden. Het programma bevat een breed pakket maatregelen, producten, projecten en diensten waar reizigers gebruik van kunnen maken. De Provincie Limburg heeft zitting in de stuurgroep en participeert bij sommige projecten.

 • Wegwerkzaamheden

  06 juli 2016

  Informatie over provinciale wegenprojecten die in uitvoering dan wel in voorbereiding zijn.

 • SmartwayZ.NL

  SmartwayZ.NL: samen werken aan slimme oplossingen in Zuid-Nederland voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken