Goederenvervoer

De Provincie richt zich op het gebied van goederenvervoer zowel op de beleidsvorming als de planvorming van goederenvervoer in de provincie Limburg. Centraal staat daarin de versterking van het intermodaal vervoer, waarbij het accent ligt op de spoor- en waterinfrastructuur, terminals en overslagcentra.
Gezien het feit dat goederenvervoer niet aan de provincie- en landgrenzen ophoudt, onderhoudt de Provincie intensieve werkcontacten met een veelheid van organisaties in binnen- en buitenland. Ter verdieping van de kennis en het feeling houden met ontwikkelingen in de markt worden regelmatig werkbezoeken gemaakt en seminars bezocht, workshops gehouden en bijgewoond etc.

 • Film Logistics in Limburg (video)

  01 maart 2016

  Deze film laat zien waarom de provincie Limburg het juiste vestigingsklimaat heeft voor de logistiek en de logistieke bedrijven. Drie ondernemers nemen u mee en vertellen vanuit hun perspectief waarom de provincie topprovincie voor logistiek is.

 • Binnenhavens en vaarwegen

  In het vigerende Goederenvervoerplan en in maart 2012 door Provinciale Staten vastgestelde ambitiedocument Logistiek staat multimodaliteit centraal. De binnenvaart heeft daarbij een belangrijke rol. In Havennetwerkvisie Limburg 2030 wordt het provinciale beleid voor de binnenhavens verder geconcretiseerd.

 • Kwaliteitsnet Goederenvervoer (wegverkeer)

  13 juli 2017

  Het is zaak om het goederenvervoer in goede banen te leiden. Vrachtverkeer is mede van groot belang voor de economische vitaliteit van Limburg en blijft belangrijk bij voor- en natransport van de modaliteiten water en spoor.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken