N270 Via Venray

De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeente Venray, de N270 en aansluitende wegen reconstrueren. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

Zo willen we de inrichting van de verschillende kruisingen afstemmen op de verkeersstromen van nu en in de toekomst. De  weginrichting moet voldoen aan de CROW-richtlijn, de uitgangspunten voor duurzaam veilig verkeer. We zoeken naar een oplossing voor het landbouwverkeer en een logische, doorlopende verbinding voor de fiets. Daarbij houden we rekening met de verwachting dat de havenontwikkeling in Wanssum, langs de N270 ten oosten van Venray, en de ontwikkelingen in Venray zelf, zullen zorgen voor extra verkeer op de N270.

Voor de hele N270, van de Brabantse grens tot de N271 in Well, is een gefaseerde aanpak beschreven om te komen tot een integrale oplossing voor deze verbinding.

In de eerste fase van het project N270 Via Venray pakken we de volgende zes knelpunten aan:

  • Kruising N270 – Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • Landbouwroute oost-west
  • Kruising N270 – A73
  • Kruising N270 – ‘De Blakt’
  • N270 Parallel fietsverbinding rotonde Oostrum – station Venray
  • N270 Tussenliggende wegvakken

 

Met de aanpassingen willen we het volgende bereiken:

  • We verbeteren de doorstroming op en rond de N270
  • We verhogen de leefbaarheids en de verkeersveiligheid op en rond de N270
  • We geven een stimulans aan de regionaal-economische ontwikkeling van Venray en omgeving

 

Informatieavond N270 Via Venray gaat niet door

De informatieavond over de herinrichting van de N270 Via Venray die gepland stond voor donderdag 15 juni 2017 gaat niet door. Vanwege onvoorziene omstandigheden die van invloed zijn op de planning wordt de informatiebijeenkomst verschoven naar een later moment.

 

Planning

Haalbaarheidsfase                                                                  medio 2017

Planvormingsfase                                                                    start 3e kwartaal 2017

Aanbestedingsfase (Europees)                                               start 2de kwartaal 2019

Uitvoeringsfase                                                                        start 4de kwartaal 2019

 

 

 

Contact en informatie

E-mail: N270@prvlimburg.nl

Telefoon: +31 43 389 99 99

Facebook: www.facebook.nl/N270ViaVenray

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken