N595 Wittemer Allee

De Provincie Limburg wil, samen met de gemeente Gulpen-Wittem, de N595 tussen Wittem en Wijlre reconstrueren. De gebiedsontsluitende weg wordt duurzaam veilig ingericht, waarbij de indeling van de weg verandert. Een fietsvoorziening wordt aangebracht, gescheiden van de hoofdrijbaan.

Variantenstudie

De Provincie Limburg heeft onderzoek laten doen naar mogelijke varianten voor de indeling van de weg. Uit dit onderzoek zijn vier varianten naar voren gekomen. De onderbouwing van de varianten is hier te bekijken.

Variant Sober
Wittemer Allee inrichten als ETW (erf toegangsweg) met een maximum snelheid van 60 km/u

 • Wittemer Alle uitgevoerd met fiets suggestiestroken;
 • Doorgaand verkeer gaat meer gebruik maken van de Gulpenerweg (N594);
 • Toename van gemotoriseerd verkeer door kern Gulpen (Gulpenerweg – Dorpstraat).

Tekening variant Sober (pdf, 1 MB)

Variant fietsstructuur evenwijdig
De Wittemer Allee ingericht als GOW (gebieds ontsluitingsweg) waarbij de aanwezige bomenlaan afgeschermd gaat worden.

 • Wittemer Allee met vrij liggende fietspaden;
  - aan beide zijden van de Allee, of;
  - één fietspad één zijde van de Allee.
 • Verkeersstromen wijzigen niet.

Tekening variant fietsstructuur evenwijdig via Gulia A (pdf, 1 MB)
Tekening variant fietsstructuur evenwijdig via Gulia B (pdf, 1 MB)

Variant Integraal
De Wittemer Allee wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, hiervoor wordt een nieuwe weg aangelegd door het Geuldal.

 • Doortrekken Brouwerijstraat en afbouw Gulpenerweg;
 • Doorsnijding Geuldal en afbouw Wittemer Allee;
 • Het verkeer vanuit Wijlre richting Gulpen verminderd.

Tekening variant Integraal (pdf, 2 MB)

In alle varianten verwerkt
Het parkeerplein voor het klooster en de huidige verkeerslichten worden anders ingericht.

 • De huidige doorgaande Wittemer Allee wordt aan verplaatst naar de buitenzijde van het parkeer terrein
  Het verkeerslicht wordt vervangen door een rotonde waarbij de fietser via een tunnel onder de Rijksweg (N278) richting Partij hun weg kunnen vervolgen

Tekening kom Wittem (pdf, 9 MB)

Informatiebijeenkomsten

Stakeholderbijeenkomst
Op woensdag 1 februari heeft een drukbezochte stakeholderbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen met een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken. Vervolgens hebben de aanwezigen deelgenomen aan een werksessie met als doel om aandachtspunten vanuit de omgeving op te halen.

Raadsbijeenkomst
Op donderdag 17 november 2016 heeft een raadsbijeenkomst plaatsgevonden waar aan de hand van een presentatie de stand van zaken is toegelicht.

Zijn er vragen naar aanleiding van de informatie op de website dan kan er contact worden opgenomen via emailadres N595WittemerAllee@prvlimburg.nl 

Planning

Informatiebijeenkomst omgeving December 2016
Stakeholders bijeenkomst Januari 2017
Plan keuze en voorbereiding intentieovereenkomst (afhankelijk van variant) 1e kwartaal 2017
Provinciaal inpassingsplan(PIP)
- inspraak omgeving op voorgenomen plan
2e kwartaal 2017 – 2e kwartaal 2018
Ontwerp uitwerken tot bestek
- betrekken stakeholders en informeren omgeving
Wordt nader ingepland
Bestek en aanbestedingsfase Wordt nader ingepland
Realisatiefase Wordt nader ingepland

 

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken