N598 De Hut - De Plank

De Provincie Limburg is van plan de provinciale weg N598 van de Hut naar de Plank te reconstrueren.

Belangrijkste onderdelen van deze reconstructie zijn de volgende:

  • het aanleggen van rotondes bij de Hut en Hoogcruts;
  • het maken van een voorsorteerstrook om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat;
  • het herinrichten van het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat;
  • het vervangen en aanleggen van fietspaden.

Deze reconstructie wordt planologisch geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan.

Ontwerptekeningen

De ontwerptekeningen die op de inloopavond van 6 juli jl. te zien waren, zijn te raadplegen onderaan deze pagina.

 

Meer informatie

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met het projectteam N598:

E-mail: bd.van.den.heuvel@prvlimburg.nl  

Telefoon: +31(0)43 389 99 99

Volg het project ook op Facebook

Ontwerptekeningen

Zoeken